Indhold

12.09.17 08:50

Nyt lovforslag bremser vindmøllebyggeri

Nyt lovforslag bremser vindmøllebyggeri

Mange kommuner risikerer desuden at komme i klemme med igangværende projekter, hvis lovforslaget vedtages, lyder det fra KL. Foto: Colourbox.com

Den grønne ordning har været og er helt afgørende for at kunne sikre lokalt ejerskab til opførelse af vindmøller. Statens beslutning om at afskaffe ordningen vil få store konsekvenser for vindmølleplanlægningen i Danmark, lyder det fra KL.

Vi risikerer, at der ikke kommer flere vindmøller på land i Danmark.

Det er ifølge Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, den yderste konsekvens af et nyt lovforslag fra regeringen, som lægger op til at afskaffe den såkaldte grønne ordning permanent.

Den grønne ordning giver kommunerne mulighed for at søge tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn – i de områder, hvor der opstilles vindmøller. Det kan fx være anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen. Initiativer som er afgørende for at sikre et lokalt ejerskab og accept af vindmølleplanlægningen.

"Tilskuddet i ordningen har i høj grad medvirket til, at mange vindmølleprojekter har kunne gennemføres. Der er brug for, at regeringen finder en erstatning for den grønne ordning, hvis den afskaffes, så borgerne ikke stilles ringere i jagten på vedvarende energi," siger Jørn Pedersen og fortsætter:

"Mange kommuner risikerer desuden at komme i klemme med igangværende projekter, hvis lovforslaget vedtages. Helt konkret risikerer vi at miste betydelige beløb – i nogle tilfælde tocifrede millionbeløb. Det gælder fx Vesthimmerland Kommune, som står til at miste 10 mio. kr., som skulle bruges i lokalområdet, og som såvel borgere som kommune havde en berettiget forventning om."

Brug for en overgangsordning

KL foreslår, at der indføres en overgangsordning for de vindmølleprojekter, som er i proces i kommunerne. I lovforslaget lægges der op til, at det kun er projekter, som er net-tilsluttet inden 21. februar 2018, der kan få tilskud.

"Overgangsordningen bør inkludere tilskud til de kommuner, som med dette lovforslag risikerer at miste det grønne tilskud, selvom møllerne bliver opstillet. Tilskuddet kan evt. udbetales automatisk til kommunerne uden ansøgning i forbindelse med, at vindmøllerne tilsluttes i overgangsperioden. Samtidig bør alle ansøgninger om grønt tilskud indsendt inden fristen kunne behandles og godkendes," siger Jørn Pedersen.

Annonce

Annonce

Annonce