Indhold

24.04.17 09:50

Ændret den 25.04.17

Nyt inspirationskatalog giver gode råd til servicetjek af kommunernes lokalplanlægning

Nyt inspirationskatalog giver gode råd til servicetjek af kommunernes lokalplanlægning

De nye redskaber i planloven er samtidig en mulighed for kommunerne til at give deres planpraksis et servicetjek. Foto: KL

KL og 11 kommuner har gennem det seneste år arbejdet med en række tiltag, der kan fremme kvaliteten og effektiviteten i den kommunale lokalplanlægning. Konklusionerne er samlet i et inspirationskatalog, som præsenteres på KL’s Teknik og Miljø ’17 i Horsens den 25 og 26 april.

KL har sat planloven til debat med det mål at sikre mere decentral indflydelse på planlægningen. Med de kommende lovændringer gives der bl.a. nye muligheder for lokalt at tilpasse høringsperioderne og optimere planprocessen. De nye redskaber er samtidig en mulighed for kommunerne til at give deres planpraksis et servicetjek.   

”Lokalplaner er et stærkt kommunalt styringsredskab, som vi gerne vil styrke og udvikle. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu sammen med 11 kommuner kan præsentere et katalog med 25 konkrete anbefalinger til, hvordan den enkelte kommune kan optimere sine processer og skabe mere kvalitet i lokalplanlægningen. For selvom lokalplanlægning er en kompleks og vanskelig disciplin, så er der helt klart ting, vi sagtens kan gøre bedre i kommunerne,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og fortsætter:

”Blandt andet må vi spørge os selv, om vi altid bruger lokalplanredskabet, hvor det er relevant, men uden at overbruge det? Er vi effektive nok i vores processer? Har vi nok fokus på de bestemmelser, der skaber værdi og på at skære det overflødige fra? Og får vi sikret det nødvendige ejerskab til planerne blandt borgerne? Med dette katalog vil vi gerne opfordre kommunerne til at kaste et kritisk blik på egne processer og arbejdsgange, samtidig med at vi giver noget konkret inspiration til, hvordan man (også) kan gribe tingene an.”

Bedre samarbejde med bygherrer og borgere

Netop borgerinddragelse og planhøringer debatteres jævnligt i medierne, også i forbindelse med den aktuelle planlovsrevision. I kataloget anbefales det, at kommunerne laver ’intelligent’ borgerinddragelse, hvilket bl.a. indebærer, at man fra sag til sag overvejer, hvilken slags borgerinddragelse der er relevant og nødvendig for det konkrete projekt.

”Der er skrevet mange tykke bøger om forskellige måder at inddrage borgerne i planlægningen. Vi giver ikke gode råd om, hvilken metode der er bedst, men slår til lyd for, at man som kommune træffer nogle bevidste valg i sin borgerinddragelse. Altså grundigt overvejer, hvilken slags inddragelse der er relevant hvornår og på hvilket tidspunkt i lokalplanprocessen,” siger Jørn Pedersen.

Især er det vigtigt, at man tilstræber at spørge borgerne til råds, når der er reel indflydelse at få på kommunens planlægning.

”Det er ofte i den allersidste fase i lokalplanlægningen, at de formelle høringskrav er placeret – men det er ikke nødvendigvis her, borgernes input giver bedst mening. En anden helt central aktør i lokalplanprocessen er bygherrer og developere. Her ved vi, at en tidlig forventningsafstemning, respekt for hinandens interesser, en klar arbejdsdeling samt åbenhed om fremdrift er helt centrale forudsætninger for et godt samarbejde,” siger Jørn Pedersen.

Læs inspirationsmaterialet her

Annonce

Annonce

Annonce