Indhold

05.03.18 13:16

Nyt bredbåndsudspil peger i den rigtige retning

Nyt bredbåndsudspil peger i den rigtige retning
Regeringens nye teleudspil indeholder flere gode elementer, som kan sikre bedre dækning.

"Vi baserer stadig vores telepolitik på et forlig fra 1999, som i sagens natur ikke kunne tage højde for de enormt store omvæltninger, som er sket på den teknologiske front. Derfor er det positivt, at regeringen nu med dette udspil forsøger at tage flere skridt i retning af at sikre alle danskere adgang til solid dækning – både på bredbånds- og på telefoniområdet," siger KL's formand Martin Damm om regeringens nye teleudspil.

Regeringens udspil omfatter 16 initiativer, som samlet skal bidrage til, at Danmark fortsat er forrest i feltet, når det handler om digitalisering. Blandt andet vil regeringen give flere midler til bredbåndspuljen, gøre Danmark klar til 5G og forbedre kortlægningen af bredbånds- og mobildækningen.

Et skridt i den rigtige retning  

Ifølge Martin Damm, så indeholder regeringens udspil mange gode elementer, men ikke noget, som for alvor vil sætte skub på udviklingen om at få stabil og velfungerende bredbånds- og mobildækning i alle dele af landet.

"Der er ikke noget i udspillet, som med ét slag vil sikre, at danskere nu vil være sikret lynhurtigt internet og stabil mobilforbindelse. Men det er et skridt i den rigtige retning. I KL er vi enige i, at det skal være en markedsbaseret tilgang, som driver udviklingen. Men det betyder også, at der vil være nogle steder, hvor man ikke når ud. Der har vi peget på, at man skal stille krav om dækning til teleselskaberne. Derfor er jeg tilfreds med, at regeringen lægger op til at stille skærpede krav til teleselskaberne om dækning i nogle af de områder, hvor både borgere og turister i dag ikke kan bruge telefon og internet. Bredbåndspuljen virker, men den gør det ikke alene, så det er også vigtigt, at der stilles klare krav til telebranchen, hvis vi skal have god dækning i alle afkroge af landet," siger Martin Damm.

Ser frem til dialog 

Blandt initiativerne er der også opgaver for kommunerne. For eksempel peger regeringen på, at det skal være nemmere at ansøge om fx gravetilladelser ved at ensrette den kommunale sagsbehandling på området.

"Vi er klar til at drøfte alle elementerne nærmere med regeringen. Hvis vi skal sikre, at Danmark fortsat er et af verdens mest digitale lande, så er det afgørende, at vi arbejder for, at alle danskere har adgang til de samme digitale muligheder, som teleteknologien giver. Vi ser frem til en forhåbentlig kommende dialog om et nyt teleforlig, som skal kunne give os svar på, hvordan vi får de områder med, hvor der stadig er sorte huller i dækningen," siger Martin Damm.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce