Indhold

10.10.17 09:06

Nye værktøjer til styringsdialog mellem kommuner og almene boligorganisationer

Der er kommet nye værktøjer til styringsdialogen mellem kommuner og almene boligorganisationer. Samtidig er ansvaret for driftsøkonomien i de almene boliger klarlagt i lov om almene boliger.

I aftalen mellem KL, BL og Regeringen om effektivisering af de almene boliger står blandt andet, at materialet til styringsdialogen skal forenkles, og at der skal indgå en benchmarking af boligorganisationens afdelinger i materialet.

Det er der nu fulgt op på. Der er lavet forenklede skemaer med nøgletal. Der er også lavet to små pjecer, der forklarer, hvordan disse nøgletal er beregnet. Se mere om dette på siden www.almen-effektivitet.dk.  Datoen for, hvornår de nye værktøjer skal tages i brug er den 15. september 2017. Dermed vil kommunerne opleve, at skemaerne fra boligorganisationerne ændres midt i et år. Læs mere på Landsbyggefondens hjemmeside og find vejledninger til styringsdialogen på www.almenstyringsdialog.dk.

Som led i opfølgningen på aftalen er det desuden klargjort i loven, at det er boligorganisationerne, der er ansvarlige for driftsøkonomien i de boliger, der hører til dem.

Kommunens rolle i det nye system er at kigge på, hvordan afdelingerne ligger i den benchmark, der fremgår af skemaet til styringsdialogen. Kommunen kan spørge, hvilke ting man sætter i værk for at forbedre den økonomiske situationen for de afdelinger, der ligger mindre godt. Det er ikke tanken, at kommunen selv skal stille helt konkrete forslag til effektivisering.

Annonce

Annonce

Annonce