Indhold

13.12.16 13:41

KL´s høringssvar vedr. ændringer af driftsloven

KL har afgivet høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder (driftsloven)

Ændringen betyder at de marker som landmænd tager ud af omdrift, kan anmeldes til kommunerne, med henblik på senere at genopdyrke arealerne. Lovændringen muliggør dette selv om arealet på dette tidspunkt opfylder kriterierne for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur.

Høringssvaret i hele sin form findes i boksen herunder.

Yderligere materiale