Indhold

12.12.16 13:16

KL´s høringssvar til vejledning om grødeskæring

Vejledningen beskriver de for kommunerne velkendte årsager til grødeskæring i vandløb klart. De væsentlige påvirkninger af vandløbenes naturindhold berøres også – og ny viden på dette område er godt indarbejdet.

Vejledningens praktiske anvisninger til arbejdet i vandløbene er dog meget lidt retningsgivende. Den begrunder i højere grad fortrin og ulemper ved de enkelte metoder, end den anbefaler konkret brug af de enkelte metoder. Kommunerne kan citere passager fra vejledningen, når de skal revidere regulativerne. Men vejledningen leverer ikke klare anbefalinger til kommunernes afvejning mellem afvanding, miljø og økonomi, det finder KL skuffende.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes under "yderligere materiale" herunder.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce