Indhold

07.11.16 12:00

KL´s høringssvar over forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse

KL ser positivt på en række af de ændringer, der er foreslået om ændring af kystbeskyttelsesloven. Forslaget indeholder gode elementer, men ændringerne vurderes ikke at være tilstrækkelige til at sikre kysterne i fornødent omfang.

Det er positivt med forenkling af sagsprocessen og klageadgangen i forbin-delse med kommunalbestyrelsernes behandling af sager om kystbeskyttelse.

Men forslaget ændrer hverken ved metode til identifikation af behov for kystbeskyttelse eller ved metoderne til finansiering af kystbeskyttelse, her er behov for større klarhed.

KL gentager sit tidligere ønske om en national fond og foreslår, at kommunerne planlægger for prioritering af kystbeskyttelsen.

Afslutningsvis kommenteres enkelte elementer i lovforslaget med hensyn til økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

Høringsmaterialet med lovforslaget kan ses her.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes i "yderligere materiale" herunder.

 

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce