Indhold

30.08.17 15:43

KL´s høringssvar om statslig udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

KL har afgivet høringssvar til lovforslag om BNBO. Lovforslaget er en del af den politiske aftale om pesticidstrategi 2017-2021, der er indgået i folketinget.

BNBO er en areal-udpegning, som kommuner og vandværker kan bruge i beskyttelse af vandværket. Det er udpeget på frivillig basis i mange kommuner, udpegningen er dog ikke landsdækkende, da der ikke hidtil har været krav om at udpege BNBO.

Med pesticidstrategien er det nu aftalt, at BNBO skal bruges i en landsdækkende regulering. Derfor er der brug for en samlet ensartet udpegning, som staten har valgt at gennemføre i eget regi.

Høringssvaret tager denne udpegning til efterretning og gør samtidig opmærksom på, at retvisende udpegning forudsætter et nært samarbejde med kommunerne.

Høringsmaterialet med lovforslaget kan ses her.

KL’s høringssvar i hele sin længde findes i bilaget herunder.

Yderligere materiale