Indhold

26.02.18 10:34

KL: Nyt energiforlig skal have kommunalt aftryk

KL: Nyt energiforlig skal have kommunalt aftryk
Forhandlingerne om Energiforlig 2018 er så småt i gang. KL håber, at regeringen nu vil udnytte muligheden for at styrke kommunernes rolle i omstillingen til grøn energi.

Traditionelt tager Danmarks energipolitik udgangspunkt i brede energiforlig, ligesom det var tilfældet i 2012, som seneste forlig er fra. Nu er det tid til at genforhandle energiforliget. KL har i den anledning præsenteret parterne for en række ønsker på området, som kan understøtte kommunernes arbejde med omstilling til grøn energi samt skabe vækst i det danske samfund.

Blandt andet ønsker KL en omlægning af energisparemidlerne, som skal komme de små og mellemstore virksomheder samt boligområdet til gode. Det er nemmere at hente store besparelser hos de større virksomheder, men der ligger et meget stort potentiale i at fremme energieffektivisering i boliger og små og mellemstore virksomheder. 

Nye midler til partnerskabsprojekter

KL håber også, at kommunernes rolle i omstillingen til grøn energi understøttes med nye partnerskabsmidler. I Energiforlig 2012 blev der afsat midler til partnerskaber om strategisk energiplanlægning, hvor kommunerne indgik i partnerskaber med en lang række energiaktører og viste, hvordan et lokalt fokus på mere vedvarende energi og energieffektivitet kan være med til at understøtte EU- og nationale klimamålsætninger.

Partnerskabsprojekterne gjorde en stor forskel lokalt. Trods de relativt få midler, som blev stillet til rådighed, så blev der sat et positivt aftryk energiplanlægningen i kommunerne. Da projekterne blev afsluttet i 2015 var momentum stort, men blev ikke fulgt op. KL håber, at et kommende energiforlig igen vil indeholde midler, som kan betyde, at kommunerne kan udvikle og afprøve nye muligheder, som vil fremme den grønne omstilling.

Kommunerne er en væsentlig drivkraft

KL håber også, at Christiansborg vil erkende, at de nuværende regler for, hvornår kommuner må opsætte solceller er helt urimelige. Hvis en kommune i dag ønsker at sætte solceller op på en daginstitution, så skal kommunen oprette et selskab, hvilket er en administrativ byrde. Samtidig skal kommunerne betale 40-60 procent i statsafgift af beløbet. Det betyder i praksis, at det er umuligt at få økonomien i et solcelleanlæg til at hænge sammen.

Det er svært at forstå, hvorfor kommunerne ikke har samme vilkår som stat og regioner på dette område. Især i en tid, hvor alle er enige om vigtigheden af en bred indsats for fremme af den grønne omstilling. Det må kunne gøres bedre.

Kommunerne er en væsentlig drivkraft i den grønne omstilling. KL håber derfor på et ambitiøst energiforlig, som både kan sikre nye, innovative tiltag i omstillingen og skabe grobund for vækst, som kommer hele landet til gode.

KL's ønsker til det kommende energiforlig:

  • Energiafgifterne skal understøtte en grøn omstilling.
  • Kommunens rolle i omstillingen til grøn energi skal understøttes med nye partnerskabsmidler til strategisk energiplanlægning.
  • Et udvalgsarbejde med kommunerne skal anvise, hvordan udbygning med vedvarende energi kan fremmes.
  • Omlægning af energisparemidler skal give kommunerne mulighed for at fremme energieffektivisering i boliger og mindre virksomheder.
  • Videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet skal sikres med nye midler.
  • Reglerne for opsætning af kommunale solceller skal være de samme som for staten og regionerne


Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce