Indhold

15.09.16 10:28

KL: Husk forsyningssektorens betydning for samfundet

KL: Husk forsyningssektorens betydning for samfundet

KL er skeptisk over for regeringens nye forsyningsstrategi.

KL-formand er enig i regeringens fokus på at effektivisere. Han mener dog, at den nye forsyningsstrategi har for ensidigt fokus på effektivisering og undervurderer forsyningssektorens vitale betydning for samfundet.

KL-formand Martin Damm slår fast, at KL er helt enig i, at forbrugere og virksomheder skal have både lave priser og forsyningssikkerhed. Og KL er enig i vigtigheden af en effektiv forsyningssektor, hvor der løbende sættes fokus på, om opgaverne kan udføres mere effektivt til gavn for borgerne. På den led er regeringens nye forsyningsstrategi rigtig tænkt, men strategien undervurderer den vitale betydning, som forsyningssektoren spiller for hele samfundet.

”Man bør undgå, at forsyningsområdets fremtidige udvikling styres af et rent effektiviseringshensyn. For eksempel er det helt legitimt og en fordel, at vandselskaberne bidrager til at realisere de kommunale klimamål, eller at affaldsselskaberne er med til at sikre, at målene i kommunernes affaldspolitikker og -strategier kan nås,” siger Martin Damm.

Tvivl om talgrundlaget

Martin Damm sætter et stort spørgsmålstegn ved de tal og beregninger, som ligger til grund for regeringens nye forsyningsstrategi. Den bygger i høj grad på en rapport, som konsulentfirmaerne McKinsey og Struensee har udarbejdet for Finansministeriet.

Effektiviseringspotentialet er ganske vist tilsyneladende skruet ned fra 7,1 milliarder kroner i rapporten til 5,9 i forsyningsstrategien. Men KL har allerede fundet fejl i rapporten og mener derfor, det er vigtigt at få de bagvedliggende tal og beregninger frem.

"I Danmark har vi faktisk en velfungerende forsyningssektor. Hvis der skal justeres på den, må det ikke ske på et ufuldstændigt og uoplyst grundlag. Så lad os få de bagvedliggende tal frem, så vi sikrer, at fremtidens forsyningssektor hviler på et sagligt fundament,” siger Martin Damm og uddyber:

”McKinsey og Struensee angiver for eksempel selv, at der mangler at blive lavet flere centrale analyser. Det kan meget vel vise sig, at nogle af disse analyser kan ændre antagelserne om, at familien Danmark kan spare så mange penge på forsyningsregningen, som der er lagt op til i strategien. Og der er slet ingen sikkerhed for, at det overhovedet bliver billigere for forbrugerne,” siger Martin Damm.

Armslængden må ikke blive for lang

Der står i strategien, at det er centralt, at bestyrelserne i forsyningssektoren agerer uafhængigt af ejerne, og at regeringen vil arbejde for at understøtte en organisatorisk og økonomisk adskillelse af myndighed, politik og drift af forsyningsselskaber. Det skal sikre armslængde og uafhængighed. Men Martin Damm mener allerede, at det er sikret med den nuværende model.

”Forsyningsselskaberne er allerede i dag i den daglige drift og økonomi adskilt fra kommunerne. Det fungerer fint med denne armslængde mellem ejer og daglig drift. Men det er helt afgørende, at forsyningsselskaberne udvikler sig til gavn for borgerne og samfundsøkonomien. Derfor må armslængden heller ikke blive for lang,” siger Martin Damm.

Endelig påpeger han, at det er vigtigt, at der sidder kommunalpolitikere i bestyrelserne, fordi de kan være med til at sikre, at selskaberne tænker i helhedsorienterede løsninger:

”Det er løsninger, der kan give større velfærd, bedre miljø og øget vækst både lokalt og nationalt. Derudover har folkevalgte den helt afgørende kompetence i bestyrelsesarbejdet, at de sikrer gode løsninger for borgerne til den bedste pris.”

Annonce

Annonce

Annonce