Indhold

24.04.17 08:30

Jørn Pedersen: Genindfør effektiv klimatilpasning

Jørn Pedersen: Genindfør effektiv klimatilpasning

Klimatilpasning er et af de emner, der står allerhøjest på dagsordenen i den tale, når Jørn Pedersen byder de omkring 600 kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner velkomne på konferencen. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Prioritér kysterne – og genindfør effektiv klimatilpasning. Sådan lyder opfordringen til staten, når Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, i dag åbner KL’s konference Teknik & Miljø ’17.

3,3 mia. kr.

Så mange penge har den indsats, som forsyningsvirksomheder og kommuner sammen har gennemført, sparet borgerne for. Det viser en ny evaluering af den kommunale klimatilpasningsindsats. Og det cementerer, at den kommunalt styrede klimatilpasning er en indiskutabel succes, lyder det fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, forud for KL’s konference Teknik & Miljø ’17, der løber af stablen den 25. og 26. april i Forum Horsens.

”Alligevel valgte regeringen i 2016 at stoppe ordningen med de billige grønne løsninger. De koster ellers kun en fjerdedel af de traditionelle dyre løsninger. Vi har i halvandet år forsøgt at råbe ministeren op for at få videreført ordningen. Vi har fået at vide, at vi skulle afvente evalueringen. Evalueringens tale er klar: Der var ikke noget at komme efter! Borgere, forsyningsvirksomheder og kommuner – os i verdenen uden for Christiansborg – er enige: Vi skal have den mulighed tilbage. Det kan kun gå for langsomt. Den nuværende ordning er alt for dyr for borgerne og samfundet,” siger han.

Afbureaukratiser kystbeskyttelsen

Klimatilpasning er et af de emner, der står allerhøjest på dagsordenen i den tale, når Jørn Pedersen byder de omkring 600 kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner velkomne på konferencen.

Men klimatilpasning handler ikke kun om at redde landet fra vandet fra oven og fra neden.

”De seneste års storme har vist, at havvandet truer store værdier – uanset om det er sommerhuse, byer, vikingeskibe eller havneanlæg. Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har nedsat et hurtigt arbejdende tværministerielt udvalg til at se på løsninger. For det er der brug for. Der er brug for at se på både regler, metoder, finansiering, organisering og ansvar,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Danmark skal have en lånefond til kystbeskyttelse, hvor forskellige parter sammen kan stille kapital - ligesom med naturfonden. Det kunne fx være Stormrådet, forsikringsselskaber eller pensionsselskaber. Og så skal der sættes mål for den statslige sagsbehandlingstid – og klager skal kun håndteres af én instans. Med andre ord: Afbureaukratiser – også inden for og mellem ministerierne.”

Kommunerne en central aktør i cirkulær økonomi

En ny undersøgelse i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner viser, at fire ud af fem teknik- og miljøudvalgsformænd oplever, at teknik og miljø i dag har en højere placering lokalpolitisk end tidligere. Det skyldes nok i høj grad, at disse områder spiller en stor rolle for kommunen som vækstkatalysator.

Det gælder bl.a. ift. affaldshåndtering og cirkulær økonomi, hvor regeringen har nedsat et Advisory Board. I det arbejde er kommunerne helt centrale aktører, siger Jørn Pedersen:

”Det er helt afgørende, at kommunerne tænkes aktivt ind i omstillingen. Vi kan være med til at sikre, at det bliver andet og mere end smart affaldshåndtering - som serviceorganisation, tilsynsmyndighed og bindeled ml. borgere og virksomheder. Den forskel, vi kan gøre, bliver større, når vi gør tingene sammen. Det er et af budskaberne i det nye inspirationskatalog om den cirkulære økonomi, som har KL udarbejdet.”

Annonce

Annonce

Annonce