Indhold

14.03.18 13:47

Ingen klar sammenhæng mellem møllestøj og sygdom

Ingen klar sammenhæng mellem møllestøj og sygdom
Den første delundersøgelse af helbredseffekter af vindmøllestøj er netop offentliggjort. Undersøgelsen viser ikke nogen klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdom.

Kræftens Bekæmpelse har nu offentliggjort den første af i alt seks undersøgelser, som skal undersøge sammenhængen mellem støj fra vindmøller og sygdom. I undersøgelsen har Kræftens Bekæmpelse set på sammenhængen mellem risikoen for at få en blodprop og støj fra vindmøller. Her finder forskerne ikke nogen signifikant sammenhæng.

Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environment International, og forskerne har inddraget alle vindmøller, som har været operative i perioden 1980-2013 samt de 553.000 boliger, som ligger indenfor en radius af seks kilometer fra en mølle. Dette datamateriale har forskerne krydset med de dødsfald og indlæggelser som følge af blodprop, som er indberettet til hospitalerne.

Ingen øget risiko for blodpropper

Rapporten viser, at der ikke kan påvises nogen øget risiko for blodpropper, som følge af vindmøllestøj. Dog kan lavfrekvent støj om natten muligvis udløse hjerte-kar-sygdomme, men resultaterne på det punkt er baseret på så få tilfælde, at der ikke kan konkluderes noget.  

De seks undersøgelser af sammenhængen mellem støj fra vindmøller og risikoen for at udvikle sygdom blev sat i gang i 2013 efter ønske og med finansiering fra Sundhedsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

De næste delundersøgelser forventes lanceret i løbet af foråret 2018.

Annonce

Annonce

Annonce