Indhold

12.10.17 16:09

Indsamling af kommunale ønsker til Smart City- og åben data-initiativer

Undersøgelse af kommunale udfordringer, behov og ønsker på Smart City-/åbne data-områderne er nu i gang.

Initiativer

Som del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har KL i samarbejde med kommunerne startet projekterne 'Udbredelse af Smart City' og 'Bedre anvendelse af åbne kommunale data'.

I den forbindelse vil vi gerne have et årligt indblik i, hvad der optager kommunerne på områderne og få en pejling af, hvordan vi bedst kan støtte op om det kommunale arbejde.

Smart City og åbne data

Smart City omfatter anvendelsen af nye teknologier og data til at skabe en bedre by, mere bæredygtig udvikling, innovation og medborgerskab. Kommunerne skaber hver dag store mængder data, og flere kommuner arbejder stadig mere aktivt med datasæt om fx ejendomsdrift, miljø og befolkningsgrundlag.

Status i kommunerne

Formålet med projekterne er at fremme og understøtte kommunernes arbejde med Smart City og åbne data.

Derfor har vi brug for kommunernes hjælp til at besvare en kort spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med hhv. Smart City- og åbne data-aktiviteter.

Skemaerne kan udfyldes af en eller flere afdelinger. Gerne også med relevante inputs på områder, som vedrører Smarte byer og landområder, men ikke er "klassisk" teknik og miljø.

Spørgeskemaerne udfyldes her:

Smart City: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=F9CLNVLC32CJ

Åbne data: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=341QYGSZCN3K

Deadline er onsdag den 25. oktober 2017.

Jeres svar vil blive benyttet som baggrund for prioritering af initiativer og indsatser i projekterne i 2018.

Vi håber derfor, at I vil besvare denne korte spørgeskemaundersøgelse uanset kommunens erfaringsniveau med Smart City og åbne data.

 

Smart City-Danmarkskort

Som en del af Smart City-projektet er vi ved at udvikle et interaktivt Danmarkskort over kommunale Smart City-initiativer. Derfor modtager vi meget gerne allerede nu projekteksempler fra kommunerne - uanset projektets implementeringsstatus.

Kom på Danmarkskortet

Hvis du har et projekt, så send en kort beskrivelse via skemaet her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HMPS8ZJZ3636
så lægger vi det på Danmarkskortet, så det er med fra begyndelsen, når kortet offentliggøres på kl.dk. Efterfølgende kan I selv let gå ind og supplere med nye projekter/løsninger.
Du er også meget velkommen til at dele linket med andre!

 

Dialogportaler

Hvis du er interesseret i at følge med i, hvad der sker på Smart City- og åbne data-områderne i kommunerne og i projekterne, har vi oprettet dialogportaler for kommunale medarbejdere:

Smart City

Åbne data

Du opretter bare et login.