Indhold

09.10.17 10:35

Høring af udkast til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning

Med denne ændring får kommunerne en ny mulighed for at bekæmpe måger og råger som generer i byområderne.

Den nye metode er jagt med rovfugle. KL hilser initiativet velkommen, og efterlyser i samme omgang flere muligheder for at komme denne gene til livs.

Høringssvaret kan findes i bilagsboksen herunder.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce