Indhold

10.01.18 15:06

Gratis seminar 27/2: Smart City som brugbart værktøj

Gratis seminar 27/2: Smart City som brugbart værktøj
Gratis handlingsorienteret lederseminar om hvordan din kommune kommer i gang med at implementere Smart City-løsninger.

Savner din kommune inspiration og konkrete redskaber til at komme i gang med at implementere Smart City-løsninger? Lederseminaret tager Smart City-begrebet ned på et håndgribeligt niveau og viser med konkrete eksempler og gennem workshops, hvordan din kommune kan komme godt i gang. 

Tilmeld dig her.

Begrebet Smart City er efterhånden blevet et populært buzzword. Men hvad er det egentlig? Og hvordan oversættes det til konkrete og brugbare værktøjer?

Håndgribelig starthjælp

Mere end halvdelen af de danske kommuner arbejder allerede med Smart City, men rigtig mange efterspørger mere viden, kompetenceudvikling og tværfaglig organisering for at kunne komme rigtigt i gang med indsatsen. Seminaret tager Smart City-begrebet ned på et håndgribeligt niveau og viser med konkrete eksempler hvordan din kommune, stor som lille, kan komme godt i gang.

Muligheder for alle

Smart City-løsninger åbner op for en række muligheder, som hidtil ikke har været en del af kommunernes værktøjskasse. Og det er ikke kun de største og mest ressourcestærke kommuner, der kan udnytte dette. Det handler i høj grad om samarbejde, erfaringsudveksling og evnen til at tænke nyt og alternativt. En vigtig del af dette er samarbejde og netværk på tværs af kommunegrænser. Vi skal lære af hinanden, og vi skal genbruge de gode løsninger.

Deltagerinput

Seminaret formes efter deltagernes nysgerrighed og problemstillinger, som oplyses i forbindelse med tilmeldingen. Vi veksler mellem oplæg og hands-on-workshops, hvor vi arbejder med de konkrete problematikker og input, som deltagerne kommer med. Formålet med seminaret er at inspirere til at skabe nye indsatser inden for Smart City samt facilitere netværk og fællesskab på tværs af kommuneskel.

Program

09.00 Morgenkaffe + registrering

10.00 Velkomst

10.05 Oplæg: Deltagernes før-input præsenteres

10.10 Workshop: Muligheder og udfordringer - mapping

10.40 Oplæg: Danmarkskort over Smart City-løsninger

10.50 Markedsplads: Præsentation af cases fra Danmark og udland

  • Sønderborg
  • Malmø
  • Vejle
  • Stavanger

12.00 Frokost

13.00 Oplæg: Intro til konkrete værktøjer og guidelines

13.30 Oplæg: Smart city som strategisk værktøj v. Gate21

14.00 Pause

14.20 Workshop: Strategi og løsninger

15.00 Opsamling og afrunding i plenum 

Sted

Holckenhavn Slot, Holckenhavn, 5800 Nyborg

Seminaret afholdes af KL Smart City Forum og Dansk Arkitektur Center (DAC).

Annonce

Annonce

Annonce