Indhold

22.11.16 11:40

FKG-nyhedsbrev november 2016

GeoDanmark og FKG indgår samarbejde, afklaring af systemunderstøttelse for de frivillige kommunale distrikter fra CPR-vej forventes inden jul, FKG-data anvendes i 2/3 af de danske kommuner og scripts til FKG datamodel 2.6 er på vej inden længe.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde

FKG-bestyrelsen holdt møde den 23. september 2016.

Du finder referatet som PDF nederst i artiklen.

Samarbejde mellem GeoDanmark og FKG
GeoDanmarks bestyrelse har den 23. september besluttet at indlede et samarbejde med FKG. Første skridt er at undersøge konsekvenserne ved at samle de to datasæt helt eller delvis. Undersøgelsen skal foretages af en arbejdsgruppe med kompetencer inden for både FKG og GeoDanmark. De fulde konsekvenser af en eventuel sammenlægning af de to datasamling kan først endeligt belyses, når GeoDanmarks nye system står klar medio 2018.

FKG-projektet videreføres indtil da under ledelse af KL’s kontor for teknik- og miljø. FKG-bestyrelsen er fortsat tilknyttet som følgegruppe, der orienteres på mail og kan indkaldes efter behov.

Kommunale distrikter fra CPR-vej
Når CPR-vej lukker ned og det nye DAGI overtager ansvaret for distrikterne, vil de frivillige kommunale distrikter ikke følge med. Det er besluttet, at KL viderefører disse som en del af FKG datamodellen og forventer en afklaring systemunderstøttelse for distrikterne efter lukning af CPR-vej i foråret 2018.

Distrikter, der videreføres er:

 • Befolkning
 • Byfornyelse
 • Evakuering
 • Skole
 • Social
 • Kontantydelse (nyt distrikt baseret på social).

Tidsplanen for overførsel af de kommunale distrikter følger tidsplanen for implementeringen af Grunddataprogram 2. Den seneste udmelding er pt. primo 2018. Alle kommuner vil blive informeret i god tid inden CPR-vej lukker.

Anvendelse af FKG-temaer i kommunerne
KL har spurgt om kommunernes anvendelse af FKG datamodellen og modtaget besvarelser fra 70 kommuner. Generelt har FKG datamodellen god udbredelse i kommunerne. Således har 30 kommuner svaret, at de anvender mere end 10 af FKG modellens datasæt og 3 kommuner anvender mere end 50 FKG datasæt.

Af de 84 datasæt i FKG datamodellen er Administration langt det mest anvendte og findes i 64 kommuner. Heraf er Skoledistrikter og Grundejerforeninger de oftest anvendte underkategorier.

Stor udbredelse er der også i anvendelse af

 • Vej og trafik i 53 kommuner.
 • Grundvand i 49 kommuner.
 • Park og grønne områder i 48 kommuner.

FKG bestyrelsen noterede sig på seneste bestyrelsesmøde, at en del temaer ikke er i anvendelse i særligt mange kommuner. Undersøgelsen kan måske bruges til at udvælge hvilke temaer, der bør være fokus på i de indledende undersøgelser af samarbejdet med GeoDanmark.

Du finder hele rapporten som PDF nederst i artiklen.

FKG scripts til kommunernes systemer
Undersøgelsen af de kommunale systemer viser i år en stigning i antallet af kommuner som anvender MSSQL Server og PostGIS, samt at filbaserede formater fortsat anvendes i stort omfang. Undersøgelsen viser at scripts til FKG-datamodel 2.6 skal understøtte: 

 • MSSQL Server
 • PostGis
 • Filbaserede formater

Undersøgelsen viser faldende anvendelse af GeoMedia. FKG’s bestyrelsen har derfor besluttet, at GeoMedia understøttes i version 2.6 af datamodellen, men ikke vil blive understøttet i fremtidige versioner af datamodellen.

KL er i øjeblikket ved at indhente tilbud på scripts til version 2.6 af datamodellen, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår de nye scripts bliver tilgængelige.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand Eva Kanstrup

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce