Indhold

04.12.09 10:22

Bilag til aftale om vand- og naturindsatsen

KL og Miljøministeren har fredag 27. november 2009 indgået aftale om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter i Danmark for en milliard kroner. Det er en udmøntning af Grøn Vækst aftalen fra juni 2009. Bilag til aftalen er nu offentliggjort.

I aftalen indgår 6 bilag:

1. Udvikling af administrationsmodeller for vandløbsindsats, Natura2000 og grundvand
2. Økonomi for vådområder og ådale
3. Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan
4. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af administrationsmodel for Natura2000
5. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af administrationsmodel for vandløbsindsats
6. Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. grundvandsindsatsen

Aftalen og bilagene findes til højre.

Annonce

Annonce

Annonce