Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

22.09.11 09:30

Ændret den 07.10.11

Hjernekernen – videreudvikling og brug af kompetencer fra tidligere amtsligt tilbud

I forlængelse af overdragelsen af Hjernekernen til Horsens Kommunen, har kommunen oprettet flere koordinerede fora til at sikre ydelsen fremadrettet.

Hjerneskadekoordinering Horsens Kommune etablerede i forbindelse med reformen et specialrådgivnings- og udredningstilbud Hjernekernen med afsæt i det tilbud Center for Kommunikation og Hjælpemidler, som kommunen overtog fra amtet i 2007.

Der er udviklet et koordinerende forum mellem myndigheder (jobcenter, myndighedsafdelingen og sygehusene) og mellem Hjernekernen. Hjernekernens kerneydelse er hjerneskadekoordinering og specialrådgivning. Neuropsykolog og anden relevant viden bruges ad hoc.

Der er oprettet et hjerneskadesamråd, som skal til sikre det optimale rehabiliteringsforløb (som sigter mod både fase II og III i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram om hjerneskaderehabilitering). Hjerneskadesamrådet drøfter som forberedelse til et rehabiliteringsmøde mulighederne for indsatsen i Horsens Kommune. Samrådet er sammensat af et fast panel af fagpersoner og suppleres ad hoc efter behov. Myndighedsafgørelserne koordineres mellem de enkelte myndighedsdele og der udarbejder en samlet rehabiliteringsplan. Koordinatorerne sikrer, at den overordnede plan gennemføres sammen med borgeren i samarbejde med Hjernekernen. Hjernekernen koordinerer og rådgiver om, hvad der skal til for at få hverdagen til at fungere igen efter en hjerneskade. Der vil ofte være tale om at koordinere en række forskellige indsatser.

Genoptræning og rehabilitering Horsens Kommune henviser kun i mindre grad til genoptræning/rehabilitering på andre kommunale og regionale tilbud.  Horsens Kommune havde i forvejen kompetencer på ASV (Specialundervisning for voksne og unge med særlige behov) til kognitiv træning og læring og har desuden ansat en terapeut med speciale i senhjerneskade med tidligere erfaring fra Vejle Fjord. Der udarbejdes ved starten af forløbet et konkret rehabiliteringsprogram for den enkelte borger, der sigter mod: tilbagevenden til beskæftigelse, eller uddannelse/omskoling og en aktiv hverdag, at klare sit hverdagsliv med bolig, familieliv og fritidsaktivitet. Hver borger får en daglig tovholder, som sikrer, at alle tilbud koordineres i forhold til de overordnede mål for rehabiliteringen, der aftales med borgeren. Hvert forløb vurderes løbende ift. de aftalte mål sammen med borgeren og evt. pårørende.

 

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes