Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Det gode borgerforløb

  14.12.17

  I Brøndby Kommune har de haft succes med det gode borgerforløb rettet mod borgere med meget komplekse helbredsmæssige, psykiatriske og sociale problemstillinger

  Læs mere »

 • Nye anbefalinger for den palliative indsats i kommunerne

  12.12.17

  Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger for den palliative indsats, som bl.a. skal være med til at løfte den basale palliative indsats i kommunerne.

  Læs mere »

 • Pårørendekursus

  07.12.17

  Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune har i samarbejde med Hjerneskadeforeningen etableret et kursustilbud til pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade.

  Læs mere »

 • Floorball styrker ældres sundhed

  07.12.17

  I Høje Taastrup Kommune har de succes med at bruge boldspil som redskab til at styrke ældres sundhed - både socialt og fysisk

  Læs mere »

 • Den Værdige Flytning

  07.12.17

  I Høje Taastrup Kommune har de med projektet Den Værdige Flytning fokus på skabe god kontakt mellem medarbejdere og borgere for at gøre flytninger så uproblematiske som muligt

  Læs mere »

 • Udredningsforløb til borgere med særlige behov

  07.12.17

  Når der sker ændringer i en borgers livssituation er det ikke altid entydigt, hvordan borgerens fysiske, psykiske og kognitive tilstand er, og dermed hvilken støtte, borgeren har behov for. Derfor har Høje Taastrup Kommune siden 2014 etableret to forskellige typer af udredningspladser i tilknytning til eksisterende botilbud, hvor borgere kan gennemføre et tidsafgrænset udredningsforløb.

  Læs mere »

 • Meningsfuld dokumentation og øget viden om effekter

  07.12.17

  Social- og Handicapcenteret har igangsat et projekt på tværs at myndighed og udfører, der skal sikre mere ensartet og meningsfuld dokumentation på tværs af myndighed og udfører og øget viden om effekten af indsatserne.

  Læs mere »

 • Demensbyen

  07.12.17

  I Svendborg har de etableret en demensby i et gammelt bryghus. Svendborg Kommunes vision er at skabe et godt hverdagsliv for beboere med tryghed og værdighed, med mulighed for indflydelse på eget liv og med tilbud om meningsfulde aktiviteter.

  Læs mere »

 • Dagshøjskole for demente

  07.12.17

  I Svendborg har de haft succes med en dagshøjskole for mennesker med en demenssygdom

  Læs mere »

 • GERI-kuffert projekt

  07.12.17

  GERI-kuffert konceptet skal styrke det tværsektorielle samarbejde imellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse mht. opsporing af funktionstab og sygdom, så de sundhedsprofessionelle får bedre muligheder for at vurdere om nyopstået sygdom hos de svageste ældre medicinske patienter kræver akut indlæggelse eller kan behandles i hjemmet.

  Læs mere »