Indhold

09.01.18 15:33

Temadage: Delegation og medicinhåndtering på sociale botilbud for voksne

KL afholder temadage om delegation og medicinhåndtering af sundhedsfaglig virksomhed på sociale botilbud for borgere med nedsat funktionsevne.

Voksne borgere med nedsat funktionsevne, som bor i sociale botilbud modtager sundhedsfaglig behandling hver dag i form af fx medicinhåndtering, sårpleje, behandling for mave-tarmproblemer og smertelindring.

Der gælder et særligt sæt af regler, når kommunale medarbejdere på botilbud løser sundhedsfaglige opgaver, bl.a. for at undgå fejlbehandling. Mange botilbud er imidlertid ikke opmærksom på de krav, der stilles til fx. kompetencer og journalføring, når medarbejdere løser sundhedsfaglige opgaver.

I foråret 2018 afholder KL derfor 2 temadage omkring medicinhåndtering og delegation af sundhedsfaglig virksomhed på sociale botilbud for borgere med nedsat funktionsevne i hhv. Øst- og Vestdanmark.

Temadagene sætter fokus på de regler, der gælder for medicinhåndtering og sundhedsfaglig behandling, erfaringer med sikker medicinhåndtering, præsentation af de nye risikobaserede tilsyn, som gennemføres på sociale botilbud, samt kommunale erfaringer.

Aarhus: 5. marts 2018 - Tilmeld dig temadagen i Aarhus her

København: 14. marts 2018 - Tilmeld dig temadagen i København her

Pris: 750 kr. ex. moms

Annonce

Annonce

Annonce