Indhold

06.10.16 09:35

Straf nedbringer ikke antallet af færdigbehandlingsdage

Straf nedbringer ikke antallet af færdigbehandlingsdage

"Løsningen og vejen til at nedbringe færdigbehandlingsdagene skal ikke findes i et nationalt indgreb,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. Foto: Rie Neuchs

Udviklingen i antallet af færdigbehandlingsdage på landsplan går i den rigtige retning. Lokale udfordringer skal løses i et samarbejde mellem sygehus og kommune og ikke via et nationalt indgreb, skriver KL i et høringssvar.

Kommunerne er blevet bedre til at hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Det sker samtidig med, at indlæggelsestiden er reduceret, og borgerne bliver stadig mere komplekse og behandlingskrævende.

Se også

Der er derfor ikke tale om en generel udfordring, lyder det fra KL i et høringssvar til lov om ændring af sundhedsloven (justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage).

”Der er tale om lokale udfordringer, hvor berørte kommuner og sygehuse i fællesskab har ansvar for at finde løsninger. Løsningen og vejen til at nedbringe færdigbehandlingsdagene skal derfor ikke findes i et nationalt indgreb,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Han henviser til publikationen ’Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016”, der viser, at mens antallet af færdigbehandlingsdage i perioden 2011 til 2014 har været stort set uændret, cirka 7 dage pr. 1.000 borgere, så er antallet i 2015 imidlertid faldet til cirka 6 dage pr. 1.000 borgere.

Paradoksal straf

Alligevel lægger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde med lovændringen op til at indføre en straftakts for de kommuner, der ikke med det samme får hjemtaget færdigbehandlede patienter fra sygehusene.

”Det er paradoksalt, at regeringens reaktion på en positiv udvikling er at straffe kommunerne økonomisk. Man skaber mere bureaukrati til at løse et problem, som skal løses i et allerede velfungerende samarbejde mellem sygehuse og kommuner i regi af sundhedsaftalerne. Det er her, løsningen skal findes de få steder, hvor det stadig halter en smule. Her skal der bl.a. fokus på gode udskrivninger og rettidig og tilstrækkelige informationer,” siger Thomas Adelskov.

Læs KL's høringssvar her

Annonce

Annonce

Annonce