Indhold

13.03.12 14:45

Stafetten: Fokus på kvalitet - også i kommunerne

Stafetten: Fokus på kvalitet - også i kommunerne
"Vi skal bevæge os fra sygehus-væsen til sundheds-væsen," skriver Socialdemokraternes Sophie Hæstorp Andersen i sit indlæg om det nære sundhedsvæsen. Følg stafetten her på kl.dk.

Af Sophie Hæstorp Andersen, sundhedsordfører Socialdemokraterne

Se også

Tak for stafetten til Lene Witte, direktør i Gigtforeningen. Jeg er helt enig i, at vi skal blive langt bedre til at sikre sammenhængen i sundhedsvæsenet, men også til at sikre kvaliteten.

For Socialdemokraterne er det et kardinalpunkt, at alle danskere, uanset pengepung, skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet.

Det er ikke nok at fokusere på kvaliteten af sygehusbehandlingen. Kvaliteten i de nære sundhedsydelser i kommunerne og hos praktiserende læger skal også være høj, hvis vi ikke alene skal sikre danskerne flere gode leveår, men også bedre livskvalitet, færre sygedage og bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad er det for udfordringer, vi står overfor i sundhedsvæsenet? Jo, danskerne lever længere, men ikke alle oplever, at de flere leveår er gode leveår. Det skyldes blandt andet nutidens store folkesygdomme som kræft, hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og lungesygdommen KOL. Det vil sige sygdomme, der let kunne være forebygget, men som kun vanskeligt kan helbredes.

Denne udvikling stiller krav om, at vi i større udstrækning forebygger sygdom frem for at bruge al energien på at behandle – vi skal bevæge os fra sygehus-væsen til sundheds-væsen. Og netop her spiller det nære sundhedsvæsen en helt central rolle for at fremme sundheden for alle borgere – både for lille Søren, hans forældre og gamle Fru Jensen.

Kroniske sygdomme – både fysiske og psykiske – påvirker livskvaliteten for den enkelte, men de udfordrer også statskassen. Omkring 1,5 millioner danskere lider i dag af en eller flere kroniske sygdomme, og antallet er stigende. Borgere med kronisk sygdom har generelt et større forbrug af sundhedsydelser end andre borgere.

Det betyder, at omkring 70-80 procent af ressourcerne til sundhedsvæsenet går til borgere med en kronisk sygdom. Det giver derfor rigtig god mening at forebygge sygdom og forhindre sygdom i at udvikle sig. Og det stiller krav til den kommunale sundhedsindsats.

Først og fremmest står det nære sundhedsvæsen over for en stor opgave med at forebygge, at borgerne overhovedet bliver syge. Derfor vil regeringen udvikle forebyggelsespakker, der kan understøtte den kommunale indsats.

Vi kan imidlertid ikke forhindre al sygdom. Men vi kan og skal blive bedre til både at opdage og behandle sygdomme tidligere. Derfor vil regeringen prioritere hurtig udredning, så den rette behandling kan igangsættes tidligere, hvormed sygdommen ikke forværres.

Men indsatsen stopper ikke her. En sammenhængende indsats forudsætter også, at de borgere, der har været indlagt, eller som lever med en kronisk sygdom, får den rette støtte til at komme tilbage til en normal hverdag med eksempelvis genoptræning, sygepleje eller de såkaldte patientuddannelsesprogrammer, der hjælper borgeren til at håndtere en aktiv hverdag på trods af kronisk sygdom. Her kan den kommunale indsats gøre en markant forskel for danskernes sundhed og livskvalitet.

Det forudsætter imidlertid, at alle kommuner kan levere denne forebyggende efterbehandling, og at kvaliteten er høj og ensartet på tværs af postnumre. Det er den desværre ikke i dag. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at kun 66 ud af landets 98 kommuner har forebyggende tilbud til borgere med hjertekarsygdom. Det er en udfordring, som vi skal have løst.

Det er ikke altid helt simpelt at få en borger tilbage til en aktiv hverdag efter en indlæggelse eller et længere sygdomsforløb. Mit spørgsmål til Johnny Kuhr, formand Danske Fysioterapeuter, er derfor, hvordan sikrer vi en bedre og mere ensartet forebyggelse og genoptræning i kommunerne?

Se også

Læs næste indlæg i stafetten af Johnny Kuhr, formand for Danske Fysioterapeuter, 27. marts.

Læs de tidligere indlæg her.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce