Indhold

05.10.12 14:08

Rehabilitering handler om mere end genoptræning efter loven

Rehabilitering handler om mere end genoptræning efter loven

Foto: KL

"Med KL 's ti anbefalinger til hjerneskadeområdet er vi dermed klar til at tage et vigtigt skridt, som skal sikre et samarbejde på tværs af fagligheder og budgetter," skriver Anny Winther i et debatindlæg.

Af Anny Winther, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg

For langt de fleste af de cirka 20.000 danskere, der hvert år rammes af en hjerneskade, har kommunalreformen været en gevinst.

Ved at flytte hjerneskaderehabiliteringen til kommunerne har man fået udviklet tilbud, som ser på borgerens samlede behov for rehabilitering, uddannelse, hjælpemidler, jobtræning, bostøtte mv.

Der er imidlertid en mindre gruppe borgere - cirka ti pct. — som har så svære hjerneskader, at de har behov for adgang til de mest specialiserede kompetencer samt rehabilitering af en vis intensitet og i et tæt koordineret teamsamarbejde.

Derfor er det også ganske rigtigt, når Mette Hartlev i sit indlæg i Stikpillen i nr. 28/ 12 taler for, at der er behov for at opruste på området.

Det er også grunden til, at KL er kommet med ti klare anbefalinger, hvor kodeordene er nærhed og helhed, sikring af specialviden samt ensartet behandling i alle kommuner.

Men Mette Hartlev forsimpler i sit indlæg hjerneskadeområdet til at handle om specialiserede og dyre tilbud versus billigere løsninger i kommunerne. Den forsimpling skal vi væk fra. Det vigtigste er, at borgeren får det rette tilbud, og ikke, hvad det koster.

Det står uden for diskussion, at kommunerne skal forbedre deres indsats over for borgere med en hjerneskade. Mange kommuner gør det godt, men der er plads til forbedringer.

KL 's ti anbefalinger er derfor ikke bare flotte ord på tryk. Nej, det er noget, som KL og kommunerne står fuldt inde for, og sammen med de relevante parter er kommunerne alene og i samarbejde allerede i gang med at implementere flere af anbefalingerne.

Men det er ikke kun kommunerne, som skal forpligte sig. Det er vigtigt, at specialtilbuddene følger med. Det er ikke nok, at de tilbyder pakkeløsninger til borgerne.

Specialtilbuddene skal udvikles sammen med kommunerne i stedet for at lukke sig om sig selv. Der er behov for individuelle forløb, tilpasset den enkelte borgers behov, og der er behov for, at hjerneskadecentrene arbejder langt mere udgående - så borgerne så vidt muligt kan modtage rehabilitering i eller omkring eget hjem. Vi ved, at de sociale, kognitive, fysiske og psykiske funktioner trænes bedst i de omgivelser, borgeren skal vende tilbage til.

Det er blandt andet også derfor, at kommunerne vælger flere tilbud i det nære frem for på centrene.

Mette Hartlev gør opmærksom på, at der inden for de seneste år er lukket ni ud af 23 specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet, og at det skulle skyldes, at kommunerne ikke vil betale for de dyre tilbud. Men nu er logikken vel ikke, at vi skal have så mange specialtilbud som muligt? De tilbud, der er, skal være gode og baseret på en høj grad af faglighed — og de skal kunne noget, som kommunerne ikke kan selv.

Rehabilitering af hjerneskader handler ikke kun om en sundhedsfaglig indsats på et specialiseret center. Flere af de indsatser, som en borger med hjerneskade typisk modtager, omfatter det sociale område, uddannelse og beskæftigelse, hvor kommunerne er de centrale spillere. Flere kommuner har f. eks.
i dag en hjerneskadekoordinator eller et koordinerende team, som kan sikre en sammenhæng på tværs af forvaltninger og de forskellige indsatser.

Med KL 's ti anbefalinger til hjerneskadeområdet er vi dermed klar til at tage et vigtigt skridt, som skal sikre et samarbejde på tværs af fagligheder og budgetter, og som sikrer, at vi giver borgerne den rehabilitering, de har brug for. Vi har et ansvar at leve op til - og vi vil på det kraftigste opfordre kommuner, hjerneskadecentre og andre aktører til at samarbejde om de ti anbefalinger.

***

Debatindlægget er bragt i Dagens Medicin, 5. oktober 2012

Annonce

Annonce

Annonce