Indhold

24.10.15 07:00

Nyt udspil: Bedre sundhed kræver tæt samarbejde

Nyt udspil: Bedre sundhed kræver tæt samarbejde

KL's udspil 'Sammen om sundhed' indeholder 41 konkrete anbefalinger til både regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet. Foto: KL

En investering i det nære sundhedsvæsen er vejen til at forbedre det samlede sundhedsvæsen, lyder det fra KL i et nyt sundhedsudspil.

Mere end en million danskere lever i dag med en kronisk sygdom, 32.000 er diagnosticeret med demens, en halv til en million har haft en psykisk lidelse, og om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet. Samtidig vokser afstanden til sygehusene, og knap en tredjedel af de praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen.

Sådan er her-og-nu billedet af det danske sundhedsvæsen. Der er derfor brug for et gearskifte i sundhedspolitikken, lyder det fra KL, der nu præsenterer et nyt sundhedspolitisk udspil med titlen ’Sammen om sundhed”.

”Når diagnosen er stillet, og behandlingen sat i gang, er det på en lang række områder bedre med nære sundhedstilbud. Men det kræver, at samarbejdet mellem alle sundhedsaktørerne forstærkes, og at kapaciteten i kommunerne øges – både når vi taler om hænder, faglighed og samarbejde,” siger KL’s formand Martin Damm.

Udspillet er et indspark til det udvalgsarbejde om en plan for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i forbindelse med årets økonomiaftaler.

”Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet har været i en fantastisk udvikling de seneste 10-15 år. Langt flere patienter får behandling, kvaliteten i behandlingen er steget, og sygehusenes effektivitet stiger år for år. Men vi har glemt, at vi skal fokusere lige så meget på de patienter, som ikke befinder sig – eller ikke bør befinde sig – på sygehusene. Det har betydet, at kommunerne ressourcemæssigt og kompetencemæssigt har haltet noget efter et regionalt sundhedsvæsen i rivende udvikling,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Vi har længe efterspurgt en plan for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og nu sker der heldigvis noget. Med udspillet er det vores klare opfordring, at der allerede i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2016 sættes en tydelig retning. Vi skal ikke have mere ’plejer’, men sætte turbo på at styrke de nære sundhedstilbud.”

Et af de gennemgående temaer i udspillet er sikring af ensartet kvalitet.

”Vi har 98 kommuner, som har forskellige forudsætninger og rammevilkår på sundhedsområdet. Den forskellighed er en realitet, som vi skal tage afsæt i. Men vi skal huske på, at borgerne har de samme behov uafhængigt af hvilken kommune, de bor i. Kommunerne skal derfor levere en mere ensartet kvalitet i de nære sundhedstilbud. Det kan gøres på flere måder – nogle kommuner kan styrke egne sundhedsindsatser, andre kan gå sammen eller forstærke samarbejdet med regionerne,” siger Martin Damm.

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på tlf. 3370-3333.

Læs hele udspillet her.

Sammen om sundhed

Udspillet 'Sammen om sundhed' indeholder 41 konkrete anbefalinger til både regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet.

Hovedanbefalingerne er:

  • Indsatsen for de ældre medicinske patienter skal løftes. Det kræver, at regeringen i den kommende plan for det nære sundhedsvæsen konkret beskriver hvilke opgaver, kommunerne fremover skal løfte, hvilke kompetencer, det kræver af fx vores sygeplejersker og sosu-assistenter, og hvordan vi skal dimensionere indsatsen.
  • Regeringen skal sikre bedre lægebetjening af borgere i kommunale tilbud fx i form af fasttilknyttede læger på plejecentre og botilbud.
  • Regeringen skal investere i sundhedshuse, som kan give borgere med især kronisk sygdom og behov for rehabilitering en klar indgang til sundhedstilbud, samt sikre bedre lægedækning i hele landet.
  • Den nære psykiatri skal styrkes, så den ligestilles med det somatiske område.
  • Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi, der giver svar på, hvordan vi kan håndtere flere borgere med kronisk sygdom lokalt i kommuner og i almen praksis.
  • Demensindsatsen skal styrkes bl.a. gennem kompetenceløft i kommunerne og forskning i effektive metoder til at afdække årsager til demens og til at forhale, at demens forværres.
  • Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes, så vi bl.a. sikrer forebyggende tiltag over for spædbørn og børn i sårbare familier.
  • Der skal sikres en bedre rehabilitering af kræftpatienter med klare mål og retningslinjer for, hvad et forløb i kommunen skal indeholde.
  • Den kommunale medfinansiering skal justeres, så der skabes en større sammenhæng mellem kommunernes muligheder for at påvirke forbruget af ydelser og graden af medfinansiering.
  • Kommunerne skal fortsat medvirke til udviklingen af standarder og retningslinjer for at sikre en mere ensartet praksis i kommunerne baseret på bedste viden.

Yderligere materiale