Indhold

13.04.18 13:10

Nyt forsøg med friinstitutioner

En række plejehjem, dagtilbud og botilbud får nu mulighed for at blive undtaget fra statslige regler og kommunal regulering. Det sker som led i et forsøg, hvor regeringen vil etablere friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen.

Som friinstitution får institutionerne i en periode på tre år mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til andre eksisterende styringsformer. Hensigten er, at resultatmålene og opfølgningen på disse i forsøgsperioden kan erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed.

Organisering
Forsøget organiseres i tre partnerskaber indenfor henholdsvis ældreområdet, dagtilbudsområdet og sociale botilbud for voksne. Hver kommune indgår aftaler med to institutioner om deltagelse. Institutionerne skal ikke nødvendigvis være kommunens egne, men kan være regionale, selvejende, private mv., som kommunen har et betydeligt samarbejde med. Forsøget sker i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet samt Kommunernes Landsforening.  

Kommunerne kan ansøge om at blive en del af forsøget frem til d. 3. maj 2018.

Læs mere og find ansøgningsskema her: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/marts/Regeringen-saetter-plejehjem-dagtilbud-og-botilbud-fri-i-nyt-forsoeg.aspx

Annonce

Annonce

Annonce