Indhold

21.06.16 09:35

Nye anbefalinger vil styrke kvaliteten i kommunernes forebyggelse

Nye anbefalinger vil styrke kvaliteten i kommunernes forebyggelse

Anbefalingerne betyder, at vi får bedre fokus på den enkelte borger og dennes behov og ressourcer. Foto: Rie Neuchs

Større ensartethed i forebyggelsestilbud til kronikere på tværs af kommunerne og mere individuelt tilpassede forløb. Det bliver det glædelige resultat af en række nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Når hr. Jensen i dag henvender sig til sin læge for eksempelvis at få hjælp til sin diabetes, bliver han henvist til et forløb i kommunen, som indeholder en række standardiserede indsatser, som han skal igennem for at kunne lære at leve bedst muligt med sin sygdom og sikre, at den ikke udvikler sig yderligere. 

Men det ændrer sig – nu skal der større fokus på den enkeltes behov. Sundhedsstyrelsen har nemlig i dag offentliggjort en række anbefalinger til kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med en kronisk sygdom.

Fremover skal lægen henvise hr. Jensen til en afklarende samtale i kommunen, hvor hr. Jensens behov, ressourcer og motivation afklares. Herefter sammensættes et forebyggelsesforløb efter hr. Jensens behov og motivation.

”Det betyder, at vi får bedre fokus på den enkelte borger og dennes behov og ressourcer. For en skrøbelig borger kan et forløb bestående af flere indsatser på én gang, måske virke meget uoverskuelig og demotiverende. Derfor får vi nu mulighed for at se på borgerens behov og vurdere, hvor det giver mening at starte. Hvor er motivationen størst – og hvordan har hr. Jensen størst sandsynlighed at gennemføre forløbet,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Indhug i uligheden

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fokuserer på sundhedspædagogik og sygdomsmestring og på de kendte risikofaktorer – kost, rygning, alkohol og motion.

Se også

”Jeg forventer mig meget af anbefalingerne og håber i den grad, at kommunerne vil tage dem til sig. Anbefalingerne kan styrke vores forebyggende arbejde og sikre en langt større ensartethed på tværs af kommunerne. Samtidig ligger der i anbefalingerne en klar anerkendelse af kommunernes arbejde og de kommunale sundhedsmedarbejderes evne til at løfte forebyggelsesopgaven,” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Ulighed i sundhed er en dagsorden, der lige nu nyder stor opmærksomhed – og det med god grund. Vi ved, at den rigeste fjerdedel af danske mænd i gennemsnit lever knap 10 år længere end den fattigste fjerdedel – for 5 år siden var det 5,5 år. Samtidig ved vi, at rygning og alkohol forklarer mellem 60 og 70 pct. af den sociale ulighed i dødelighed både for mænd og kvinder. Der er derfor et klart potentiale for at sætte ind. Og jeg tror, at vi med anbefalingerne kan tage et vigtigt skridt i retning mod mindre ulighed.”

Styrket samarbejde mellem kommuner og læger

En analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum viste sidste år, at der er stor forskel på, hvor mange patienter de enkelte praktiserende læger henviser til kommunale sundhedstilbud, og at hver fjerde læge slet ikke har henvist nogen patienter til kommunale tilbud i 2014. Det skyldes bl.a. manglende kendskab til kommunernes tilbud samt usikkerhed på kvaliteten i tilbuddene.

Thomas Adelskov håber, at de nye anbefalinger vil være med til at øge antallet af henvisninger. Samtidig vil der ske en forenkling af den henvisningsblanket, som lægerne anvender, hvilket forhåbentlig også vil bidrage til, at flere læger vil henvise borgerne til de kommunale forebyggelsestilbud.

Se også

”Den nye praksis med en afklarende samtale i kommunen skulle gerne gøre det lettere for lægen at henvise til de kommunale tilbud. Lægen behøver ikke at kende til detaljerne i de konkrete tilbud i kommunerne, men kan trygt henvise borgeren til en afklarende samtale i borgerens hjemkommune, som så – i samarbejde med borgeren – sammensætter den nødvendige vifte af tilbud med fast afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.” 

Temadage om de nye anbefalinger:

KL's Center for Forebyggelse i praksis afholder i efteråret temadage om, hvordan kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom kan tilrettelægges med udgangspunkt i de nye anbefalinger.

På temadagene vil Sundhedsstyrelsen deltage og præsentere baggrunden for anbefalingerne.

Temadagene vil blive annonceret lige efter sommerferien på www.kl.dk/forebyggelseipraksis.

Annonce

Annonce

Annonce