Indhold

14.08.15 11:31

Ny tidsplanen for implementering af de nye elektroniske genoptræningsplaner

Den ændret tidsplan skal indarbejdes i de kommunale it-implementeringsplaner

Sundheds- og Ældreministeriet har netop udsendt en revideret tidsplan for implementeringen af den tekniske understøttelse af nye genoptræningsplaner (G-GOP). Det betyder, at ibrugtagningsdatoen for regioner og kommuner er ændret til den 2. maj 2016, hvor de skal være fuldt implementeret den 1. august 2016

MedCom forestår arbejdet med at udvikle den nye standard, og vil snarest udsende en plan herfor. Det er vigtigt, at kommunerne ind tænker det i deres it-implementeringsplaner og retter henvendelse til it-leverandører. 

I kan finde yderligere information i vedhæftede bilag

 

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce