Indhold

08.11.16 22:08

Markant løft til den kommunale kræftrehabilitering i ny satspuljeaftale

Markant løft til den kommunale kræftrehabilitering i ny satspuljeaftale

Satspuljen rummer 80 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den palliative indsats over for uhelbredeligt syge patienter, der er ramt af kræft, og 135 mio. kr. til gode rehabiliteringsforløb for kræftpatienter.

KL glæder sig over, at der med satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet er afsat midler til en række indsatser på de kommunale forebyggelses- og sundhedsområder.

"Der er ingen tvivl om, at kommunerne har oplevet et større pres gennem de senere år i forhold til kræftrehabiliteringen. Flere overlever jo lykkeligvis kræft i dag, og derfor er der naturligvis et øget behov for, at kommunerne støtter borgeren efter afsluttet behandling, så de kan komme tilbage til et hverdagsliv. Det er derfor meget glædeligt, at satspuljepartierne anerkender dette behov. Jeg er også tilfreds med, at kommunernes palliative arbejde får midler. Det vil muliggøre, at flere kan få en værdig afsked med livet i eget hjem.”

Sådan lyder kommentaren fra Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, til en ny satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet, hvor der bl.a. afsættes 80 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den palliative indsats over for uhelbredeligt syge patienter, der er ramt af kræft, og 135 mio. kr. til gode rehabiliteringsforløb for kræftpatienter.

Brug for fokus på alle kroniske sygdomme

I satspuljen er der også afsat midler til en ny diabetesplan, som skal sikre, at færre borgere rammes af diabetes, at flere opdages tidligere, og at uligheden i diabetesbehandlingen mindskes.

Thomas Adelskov er dog overrasket over, at regeringen vælger at se isoleret på diabetes, når den ulighed, der gør sig gældende blandt borgere med kroniske sygdomme, er kendetegnet ved, at borgerne har op til flere diagnoser samtidig.

”Vi har flere gange peget på behovet for én samlet plan for alle danskere med kronisk sygdom. Det gælder ikke kun diabetes, men også KOL, hjerte-kar-sygdomme og muskel-skellet-lidelser. Det er naturligvis positivt, at diabetesplanen har fokus på de sårbare patienter. Det er bare ærgerligt, at man ekskluderer andre danskere med de øvrige folkesygdomme. I værste fald er dette med til at øge uligheden, hvis vi overfokuserer på én diagnose,” siger Thomas Adelskov.

Vigtigt med styrket indsats for sårbare børn og unge

I aftalen er der desuden afsat penge til at udarbejde forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske problemstillinger for at reducere medicinsk behandling. Forløbsprogrammerne skal udarbejdes af Sundhedsstyrelsen i 2017 og derefter implementeres i kommuner og regioner.

Se også

"Vi er i KL meget optaget af, hvordan vi styrker sammenhængen for sårbare børn og unge. Vi er enige i, at der er brug for at finde veje til fleksibelt at udnytte kompetencer og ressourcer på tværs af almen praksis, regioner og kommuner. Hvis de her forløbsprogrammer skal få gang på jord, er det afgørende, at det ikke bliver et sundhedsprojekt, men et initiativ der med afsæt i de aktuelle problemstillinger og på lige fod inddrager relevante fagligheder og hensyn. Det socialfaglige og skolerettede perspektiv skal være stærkt repræsenteret i arbejdet, for målet er at give børnene de bedst tænkelige muligheder for at trives i deres nærmiljø,” siger Thomas Adelskov, der ligeledes kvitterer for, at satspuljeaftalen prioriterer en række tiltag på psykiatriområdet, bl.a. en styrket indsats ift. at forebygge selvmord og en tilstrækkelig opfølgning efterfølgende:

"Det er et overordentlig vigtigt emne, hvordan vi kan styrke indsatsen både ift. at forebygge selvmord og en tilstrækkelig opfølgning efterfølgende. Vi skal bare også huske på, at en meget stor gruppe af mennesker med psykiske lidelser, udviklingshæmning og fysiske handicaps dør alt for tidligt pga. fx livsstilsygdomme. Der er i lige så høj grad brug for at fastholde fokus på, hvordan vi kan reducere overdødelighed blandt disse grupper."

Annonce

Annonce

Annonce