Indhold

19.10.12 08:23

Lægespin om alkoholbehandling

Lægespin om alkoholbehandling

Foto: KL

Lægeforeningen synes mere optaget af en politisk dagsorden om at flytte opgaven væk fra kommunerne end af at forbedre kvaliteten for borgere med et alkoholmisbrug, skriver Anny Winther i et debatindlæg.

Af Anny Winther (V), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Se også

Tillykke til Lægeforeningen, der har fået præsenteret en ny undersøgelse om hjælpen til alkoholmisbrugere i flere medier, så den passer til foreningens politiske mål om at fjerne opgaven fra kommunerne.

Undersøgelsen, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, viser klare og tydelige fremskridt i den kommunale alkoholindsats, siden en tilsvarende undersøgelse så dagens lys i 2009. Og den tegner på flere punkter et stærkt kritisk billede af de praktiserende læger.

59 procent af kommunerne har ifølge undersøgelsen udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan mod 39 procent i 2009; 40 procent screener for psykiske lidelser, på trods af at det ikke er en kommunal opgave. 62 procent af kommunerne har ansat sundhedsfagligt personale mod 26 procent i 2009.

Se også

Det må undre, at Lægeforeningen kan udlægge dette som negative tal for kommunerne. Og det er mærkeligt, at Lægeforeningen henviser til en vejledning, som kommunerne bliver kritiseret for ikke at bruge, på trods af at der slet ikke findes nogen vejledning.

Men det allermest besynderlige er, at Lægeforeningen fuldstændig ignorerer, at hele 63 procent af de privatpraktiserende læger ifølge undersøgelsen ikke anvender den kliniske vejledning og de retningslinjer, der er udarbejdet. Og at 66 procent af lægerne anvender medicin, der ikke har nogen dokumenteret effekt.

I kommunerne har vi stadig et arbejde foran os med at sikre god alkoholbehandling alle steder. Den misbrugsbehandling, som kommunerne overtog fra amterne, var mangelfuld og med store kvalitetsproblemer. Og vi vil gerne i dialog med alle gode kræfter om, hvordan indsatsen kan blive bedre, så længe det foregår på et seriøst grundlag.

Men desværre synes Lægeforeningen mere optaget af en politisk dagsorden om at flytte opgaven væk fra kommunerne end af at forbedre kvaliteten for borgere med et alkoholmisbrug.

***

Indlægget er bragt i Dagens Medicin 19. oktober 2012

Annonce

Annonce

Annonce