Indhold

18.12.15 12:31

Kommunerne går sammen om arbejdet med velfærdsteknologi

Kommunerne går sammen om arbejdet med velfærdsteknologi

Torsdag vedtog KL's bestyrelse det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi. Foto: KL

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi skal sikre, at alle kommuner har adgang til aktuel viden om, hvad der virker.

”Vi skal blive bedre til at dokumentere vores erfaringer i et fælles sprog, som er forståeligt for nabokommunen.”

Sådan lyder det fra Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, efter han torsdag sammen med de øvrige medlemmer af KL’s bestyrelse har vedtaget det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi.

Efterspørgslen på velfærdsteknologiske løsninger er i disse år stigende. De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv ved blandt andet at gøre de ting, de ønsker, når de ønsker det, uden at være afhængig af hjælp fra sin ægtefælle, sine børn eller det offentlige. Samtidig er velfærdsteknologiske løsninger et af de midler, der skal være med til at fremtidssikre den kommunale opgavevaretagelse.

Kommunerne har de seneste år sat fart på at få afprøvet og implementeret velfærdsteknologiske løsninger. Fx sensor- og tryghedsteknologier, som blandt andet kan opfange, hvis en borger er faldet i sit hjem; skærmløsninger, der giver mere fleksibilitet i støtten til borgere med sindslidelser og vasketoiletter, der understøtter, at man på trods af en svækket fysisk selv kan komme på toilettet.

”Der er aktuelt et behov for, at vi kommuner stiller os på skuldrene af hinanden og bevæger os ind i den næste fase, hvor velfungerende løsninger er et naturligt tilbud til alle danskere, som kan have gavn af velfærdsteknologi. Hvad der er lykkedes for den ene kommune, er måske ikke lykkedes for den anden. Det er netop denne udfordring en fælleskommunal indsats skal være med til at løse. De gode erfaringer skal være kunne overføres til andre kommuner og skal bero på solid og troværdig dokumentation,” siger Thomas Adelskov og forsætter:

”Enhver kommune er bekendt med de udfordringer, den står overfor. Vi tager nu skeen i egen hånd for i fællesskab at fremtidssikre de kommunale velfærdsydelser. Og for at sikre, at vores borgere kan fastholde så stor personlig frihed og uafhængighed som muligt.”

Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af danskere over 80 år i 2030 vil være fordoblet sammenlignet med tal fra 2005, og andelen forventes forsat at stige yderligere efter 2030. Samtidig falder antallet af danskere i den arbejdsdygtige aldersgruppe.

”Velfærdsteknologiske løsninger handler om at forny de kommunale velfærdsydelser, så vi med teknologien som hjælper kan fortsætte med at levere høj kvalitet til de borgere, der har brug for os. Samtidig handler det om, at sikre det gode arbejdsmiljø og skåne medarbejdere for eksempelvis tunge løft og dårlige arbejdsstillinger,” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Samtidig ser vi en udvikling blandt de yngre borgere, som generelt efterspørger teknologiske og digitale løsninger til at hjælpe dem i hverdagen. De efterspørger løsninger, som blandt andet kan hjælpe dem med at holde styr på hverdagslivets praktiske opgaver, samt etablere og holde sociale netværk ved lige. Det handler altså om at få en så normal ungdom og hverdag som muligt, på trods af en nedsats psykisk eller fysisk funktionsevne.”

Faktaboks

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi indgår som en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 – Lokal og digital: et sammenhængende Danmark.

Programmet bygger videre på erfaringerne fra den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som bl.a. indeholder udbredelse af forflytningsteknologi – fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler.

Du kan læse mere om den fælleskomunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 her.

Annonce

Annonce

Annonce