Indhold

18.01.16 10:42

Kommissorium for det nære sundhedsvæsen på plads

Kommissorium for det nære sundhedsvæsen på plads

KL præsenterede i oktober 2015 udspillet 'Sammen om sundhed' med KL's input til arbejdet med en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen'. Foto: KL

KL er tilfreds med kommissoriet for det nære sundhedsvæsen, som udgør et godt fundament for udvalgets arbejde, lyder det fra Thomas Adelskov, der ser frem til at inddrage kommunerne tæt i arbejdet.
  • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor
  • Rette kompetencer til rette opgaver
  • Ensartet kvalitet over hele landet
  • Bedre digital understøttelse og brug af data

Sådan lyder overskrifterne i kommissoriet for det udvalgsarbejde, der skal munde ud i en samlet plan for udbygningen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne.

Udvalgsarbejdet blev aftalt i økonomiaftalerne for 2016 mellem regeringen og KL og Danske Regioner. Udvalget skal bestå af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, KL og Danske Regioner. KL’s repræsentanter er direktør Jane Wiis og afdelingschef Christian Harsløf.

Længe efterspurgt plan

Der nedsættes desuden en interessentgruppe, som inviteres til at komme med indledende og løbende input til udvalget. Den består af repræsentanter fra Lægeforeningen, Sundhedskartellet, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.

”Vi har i KL længe efterspurgt en plan for det nære sundhedsvæsen til gavn for borgerne - senest i vores sundhedspolitiske udspil ”Sammen om sundhed” fra oktober sidste år. Derfor er vi også tilfredse med, at regeringen nu har taget det aftalte initiativ til at nedsætte et udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og vi glæder os til at tage fat på arbejdet – det haster nemlig at få det nære sundhedsvæsen op at flyve” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Udspillet ’Sammen om sundhed’ kommer med en række anbefalinger, som KL’s repræsentanter vil bringe med ind i udvalgsarbejdet. Det handler bl.a. om at sikre, at samarbejdet mellem alle sundhedsaktørerne forstærkes, at rammerne for de mange nye opgaver, der i disse år flyder ud i kommunerne, aftales og at kapaciteten i kommunerne styrkes – både når vi taler om hænder, faglighed og samarbejde.

Vigtigt at komme rundt i alle hjørner

”Det er et rummeligt kommissorium, som udgør et godt fundament for udvalgets arbejde. Det er vigtigt, at vi i udvalget kommer godt rundt i alle hjørner og får dækket hele spektret af faglige interesser. Derfor bakker vi i KL også meget op om, at der nedsættes en interessentgruppe, så de centrale faggrupper bliver hørt og løbende inddraget i arbejdet,” siger Thomas Adelskov.

Se også

KL vil sideløbende med udvalgsarbejdet inddrage kommunerne tæt i arbejdet. KL har derfor nedsat en kommunegruppe, som KL´s repræsentanter i udvalget løbende kan sparre med.

Udvalget sigtes mod, at arbejdet afsluttes i 2016.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce