Indhold

06.12.16 13:52

KL til ældreministeren: Vi har brug for en samlet plan for de ældre og kommunernes sundhedsopgaver

KL til ældreministeren: Vi har brug for en samlet plan for de ældre og kommunernes sundhedsopgaver

"Jeg har kraftigt understreget over for ministeren, at hvis vi vil virkelig vil rykke noget for de ældre, så skal vi holde op med at se isoleret på ældreområdet og i stedet se at komme i mål med den plan for det nære sundhedsvæsen," siger Thomas Adelskov. Foto: KL

Hvis vi for alvor vil rykke noget for de ældre, skal vi se på helheden af kommunernes ældrepleje og sundhedsopgaver frem for enkeltsager, lyder det fra KL efter møde med den nye ældreminister.

Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, mødtes tirsdag med ældreminister Thyra Frank for at drøfte den seneste tids pressehistorier på ældreområdet.

”Jeg har i dag kraftigt understreget over for ministeren, at hvis vi virkelig vil rykke noget for de ældre, så skal vi holde op med at se isoleret på ældreområdet og i stedet se at komme i mål med den plan for de kommunale sundhedsopgaver og det nære sundhedsvæsen, som vi igennem længere tid har drøftet med regeringen. Den skal netop sikre, at vi i kommunerne kan give vores borgere og patienter den hjælp, pleje og behandling, som de har brug for, og at vores medarbejdere har nogle ordentlige arbejdsvilkår,” siger Thomas Adelskov.

En plan for det nære sundhedsvæsen skal bl.a. tydeliggøre rammerne for kommunernes voksende opgaver på sundhedsområdet og skabe sammenhæng til bl.a. de alment praktiserende læger og regionernes sundhedsindsatser. Det vil ikke mindst komme de ældre borgere til gode.

”Vi skal kigge på helheden omkring de ældre. Altså ikke kun selve plejeopgaven, men i lige så høj grad samarbejdet med behandlere, sygehuse, genoptræning, praktiserende læger osv. Det handler om at se på mulighederne for, at personalet på plejehjemmene selv kan løse nogle af de opgaver, som normalt har været løst af sundhedspersonale uden for plejehjemmet. Og fx om, at vores personale skal have en mere fleksibel adgang til lægerne, så de ikke skal bruge flere timer i telefonkø for at få fat i dem,” siger Thomas Adelskov.

Frigjorte midler skal blive i kommunerne

På mødet med ældreministeren blev det bl.a. aftalt at nedsætte en fælles task-force, som skal se på mulighederne for at lempe på regler og dokumentationskrav på ældreområdet.

”Vi har hele tiden peget på behovet for afbureaukratisering i kommunerne – også på ældreområdet. Men det er helt afgørende, at man sørger for, at de frigjorte midler bliver i kommunerne, så vi kan bruge dem i vores daglige arbejde med de ældre. Det er jo hele meningen med øvelsen. Derfor har jeg bedt ministeren være med til at sikre, at dette sker,” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Jeg vil dog gerne understrege, at der ikke er et quick fix. Vi kan ikke bare forvente, at det, at vi fjerner nogle dokumentationskrav, vil medføre oceaner af tid til de ældre. Men vi skal naturligvis se på, om der er overflødige regler. Derfor er det også fint med en task force på området.”

Fjern bureaukratiet                 

Endelig opfordrer Thomas Adelskov Christiansborgs politikere til også at se indad.

”Når de giver kommunerne midler i form af værdighedsmilliarden, ældremilliarden mv., ledsages de af bunker af ansøgningsprocesser og dokumentationskrav, som i den grad fjerner fokus fra de ældre. Hvis man for alvor vil have de midler ud at virke i kommunerne til reel gavn for de ældre, burde man fjerne al det bureaukrati, der følger i halen på finanslovsmidlerne,” siger han.

Annonce

Annonce

Annonce