Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

07.08.12 13:36

KL sætter fokus på udvikling af genoptræningsområdet

KL har i foråret 2012 igangsat et projekt om udvikling af genoptræningsområdet. Projektet skal ses som led i opfølgningen af KL’s sundhedspolitiske udspil om Det nære sundhedsvæsen .

KL ønsker, i samarbejde med kommunerne, at sætte fornyet fokus på genoptræningsområdet. KL vil med dette projekt komme med bud på, hvordan området kan udvikles med henblik på opnåelse af tilstrækkelige kompetencer i forhold til, at kommunerne får flere og mere komplekse genoptræningsopgaver, i forhold til ventetid og hurtig afklaring og i forhold til en større rehabiliteringsdagsorden, hvor formålet er at bringe patienten hurtigere gennem sygdomsforløbet og tilbage til det almindelige liv.

Hovedfokus for projektet vil være, hvordan KL kan understøtte, at der skabes en større national sammenhæng, ensartethed og systematisk kvalitetsudvikling af området. Projektet består af fem delprojekter, som hver især vil bidrage til at belyse det overordnede fokus.

Delprojekter:

  • Delprojekt 1 - analyser
  • Delprojekt 2 - specialisering/kompetencer
  • Delprojekt 3 - ventetid
  • Delprojekt 4 - samspil med øvrige områder
  • Delprojekt 5 - dokumentation

Projektet tager udgangspunkt i genoptræningsopgaven efter sundhedslovens § 140, men vil i nogen grad anlægge et bredere perspektiv på træningsopgaven i kommunalt regi, herunder sammenhængen med træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi samt fokus på, hvordan træning og fysisk aktivitet i højere grad kan integreres i de øvrige sundhedsområder.

Resultaterne af de enkelte delprojekter formidles løbende på Kl.dk.

Yderligere materiale

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes