Indhold

06.06.12 09:02

KL afviser påstand om parallelt sygehusvæsen

KL afviser påstand om parallelt sygehusvæsen
Kommunerne vil ikke tage opgaver fra sygehusene. Kommunerne vil udbygge de eksisterende kommunale indsatser i relation til træning, ældrepleje og hjemmesygepleje. Det skal aflaste sygehusene, skriver KL's formand Erik Nielsen i en kommentar.

KL har lanceret et ambitiøst forslag til at et nært sundhedsvæsen, som kan aflaste sygehusene og behandle kronikere, ældre medicinske partienter, udskrevne fra sygehuse og andre, som har brug for pleje i nærområdet.

Dét er en af vores hovedkrav til regeringen i økonomiforhandlingerne, så kommunerne allerede nu kan gå i gang med den nødvendige udbygning af et nært sundhedsvæsen, som kan supplere de mere og mere specialiserede supersygehuse.

Danske Regioner har reageret med en påstand om, at en styrkelse af de kommunale pleje- og rehabiliteringstilbud vil betyde, at der oprettes paralleltilbud og ”minisygehuse” i sundhedsvæsenet. Dette omtales som en både dyr og dårlig løsning for sundhedsvæsenet.

Argumentet er forkert. Kommunernes sundhedsopgaver er nogle andre end regionernes. Kommunerne skal lave forebyggelse, hjemmesygepleje, træning og rehabilitering. Sygehusene skal lave behandling og diagnostik. Det er forskellige opgaver – ikke parallelle opgaver.

Se også

Kommunerne vil ikke tage opgaver fra sygehusene. Kommunerne vil udbygge de eksisterende kommunale indsatser i relation til træning, ældrepleje og hjemmesygepleje. Det skal aflaste sygehusene.

Gennem målrettet pleje, træning og sygepleje vil kommunerne forebygge, at borgerne får behov for at komme på sygehuset.

Der er behov for tidlig opsporing og handling, så hjemme- og sygeplejen kan handle på eventuelle sundhedsproblemer hos borgerne, før det bliver så slemt, at borgeren skal på sygehus. Og så skal der være et beredskab til at tage imod den ældre efter udskrivelse fra sygehuset.

I et stærkt sammenhængende sundhedsvæsen skal alle dele prioriteres ligeligt. De kommunale sundhedsopgaver har imidlertid et efterslæb. KL ønsker, at regeringen foretager en national prioritering af de nære sundhedsindsatser og skaber en mere balanceret udvikling af sundhedsområdet. Der har hidtil været en ensidigt prioritering af den specialiserede behandling med 23 mia. kr. de sidste 10 år.

KL beder ikke om, at der tages penge fra sygehusene. Regeringen har senest i 2020-planen tilkendegivet, at sundhedsområdet skal prioriteres fremadrettet. Det bør også ske ved at løfte indsatsen i det nære.

***

Kommentaren er bragt på Altinget.dk 6. juni