Indhold

31.05.17 09:30

KL: I 2030 skal ingen børn og unge ryge

KL: I 2030 skal ingen børn og unge ryge

KL har nu besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden og en række andre aktører. Foto: Røgfri Fremtid

KL indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid for at opnå et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Ambitionen er, at ingen børn og unge i 2030 ryger, og at færre end 5 pct. voksne ryger.

Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed og er medvirkende årsag til langvarig belastende sygdom og død. Samtidig er tobaksrygning den væsentligste faktor til den voksende ulighed i sundhed.

KL har nu besluttet at indgå i partnerskabet Røgfri Fremtid sammen med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden og en række andre aktører. Røgfri Fremtid har tre hovedbudskaber:

  • Børn og unge har ret til vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Kommunerne er stærke leverandører

Flere undersøgelser dokumenterer social forskel i rygevaner. Det gælder også blandt unge. Hele 37 pct. af eleverne på de danske erhvervsuddannelser ryger dagligt. Til sammenligning ryger 12 pct. af eleverne på gymnasier dagligt. Størstedelen af erhvervsskoleelever, der ryger, ønsker at stoppe med at ryge, og en stor del af unge rygere har allerede på egen hånd forsøgt at gennemføre et rygestop uden succes.

”Den sociale ulighed i sundhed er et kæmpe problem og afspejler sig meget tydeligt i rygevanerne. Kommunerne er stærke leverandører af hjælp til rygestop, der gør en forskel for rygere, der ønsker at blive røgfri. Igennem de sidste mange år er der taget vigtige skridt i kommunerne for både at forebygge rygestart og tilbyde rygestopforløb for borgere, der ønsker hjælp til rygestop – og med god virkning,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og fortsætter:

”Det er vores opfattelse, at hvis vi for alvor vil forebygge rygestart hos vores unge og leve op til regeringens ambition om en røgfri generation i 2030, så skal vi følge alle veje til et langt og sundt liv – herunder røgfri matrikler og røgfri skoletid. Desværre valgte regeringen med Kræftplan IV at droppe tankerne om røgfri skoletid.”

Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunerne

KL’s rolle i partnerskabet vil være overordnet, mens de enkelte kommuner kan vælge at indgå konkrete og mere ambitiøse aftaler som del af partnerskabet. Derudover kan KL være med til at skabe fokus på området bl.a. gennem aktiviteter i Center for Forebyggelse i praksis.

Center for Forebyggelse i praksis vil understøtte kommunernes arbejde med at forebygge rygestart, fremme røgfri miljøer og rygestop. I forhold til børn og unge rådgiver centeret kommunerne og afholder temadage flere steder i landet om flerstrengede indsatser på skoler og ungdomsuddannelser, som skal sikre, at skolerne fremmer røgfri miljøer, tager hånd om synlig rygning omkring skolens matrikel, tilbyder vejledning i rygestop og via undervisning og tydelige regler forebygger rygestart.

”Alle, der ønsker at blive røgfri, skal opleve, at omgivelserne støtter op om beslutningen. Vi skal sørge for at støtte de mennesker, der ønsker at holde op med at ryge, og øge muligheden for flere gode leveår for dem. Færrest muligt skal have lyst til at begynde at ryge, og vi skal undgå, at den unge festryger bliver dagligryger senere i livet” siger Thomas Adelskov.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce