Indhold

27.10.14 08:00

Fokus på sundhed og beskæftigelse i udsatte boligområder

Fokus på sundhed og beskæftigelse i udsatte boligområder

Partnerskabsaftalen mellem KL og BL udvælger hvert år et tema at samarbejde om. I år har temaet været sundhed og beskæftigelse. Det arbejde er der nu kommet en analyserapport samt syv konkrete anbefalinger ud af. Foto: Colourbox.com

Kommuner og boligorganisationer har i mange år arbejdet sammen om at løse udfordringerne i de udsatte boligområder. Også på sundheds- og beskæftigelsesområdet er dette samarbejde afgørende for at opnå de bedste resultater. Det er et af hovedbudskaberne i syv nye anbefalinger fra KL og BL.

KL og BL indgik i 2013 et partnerskab om løsningen af de boligsociale udfordringer i udsatte boligområder. Aftalen skal være med til at understøtte det samarbejde, som allerede er i gang mellem kommuner og boligorganisationerne i udsatte boligområder rundt om i landet.

Partnerskabsaftalen udvælger hvert år et tema at samarbejde om. I år har temaet været sundhed og beskæftigelse. Det arbejde er der nu kommet en analyserapport samt syv konkrete anbefalinger ud af.

Det handler bl.a. om at arbejde med fælles mål, at skræddersy indsatsen i forhold til den enkelte borgers ressourcer og ønsker samt at opbygge sociale relationer og fællesskaber, som er centrale for at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet og forbedre deres sundhed.

”Beboere i udsatte boligområder står oftere uden for arbejdsmarkedet og har flere sundhedsmæssige udfordringer end resten af landet. Derfor er der brug for at målrette sundheds- og beskæftigelsesindsatsen mod de udsatte boligområder. Ved at koble kommunernes kernedrift og boligorganisationernes lokale arbejde, kan vi yde en fælles indsats, som kan bidrage til løsninger i de udsatte boligområder,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg.

Se også

”Vi har en god og lang tradition for samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Jeg tror, vi har et stort potentiale for at lave nye løsninger sammen, især på sundhedsområdet. Og vi vil også på dette område gerne bidrage med løsninger til velfærdssamfundet,” siger Bent Madsen, direktør i BL.

Folketingets partier er netop nu i gang med forhandlingerne om en ny boligaftale. KL og BL håber, at anbefalingerne kan få politikerne til at målrette sundheds- og beskæftigelsesindsatsen til de udsatte boligområder, hvor de boligsociale medarbejdere er vigtige brobyggere og facilitatorer mellem beboere og kommuner.

De syv anbefalinger

  1. Fælles mål og indsatser
  2. Skræddersyet beskæftigelsesindsats med fokus på de små skridt
  3. Forebyggelse af livsstilsbetingede sygdomme
  4. Sundhed på tværs
  5. Styrket samarbejde med virksomhederne
  6. Opbygning af sociale netværk i lokalområdet
  7. Indsatsen skal bygge på viden, der virker

 

Annonce

Annonce

Annonce