Indhold

28.05.15 16:56

Evaluering af kommunal medfinansiering på plads

Evaluering af kommunal medfinansiering på plads

I forbindelse med evalueringen er der foretaget interviews i 15 kommuner. På baggrund af bl.a. disse interviews er der fremlaget et bruttokatalog for mulige tilpasninger i ordningen. Foto: Thomas Søndergaard

Evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er færdig og peger på fordele og ulemper ved det nuværende system. Samtidig kommer rapporten med forslag til justeringer af modellen.

KL, Danske Regioner og regeringen har som opfølgning på sidste års økonomiaftaler gennemført en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.

Evalueringen viser overordnet, at medfinansieringen i det kommunale perspektiv lever op til det forudsatte i den forstand, at medfinansieringen har bidraget til at styrke det kommunal fokus på forebyggelses- og plejeopgaven. Samtidig viser evalueringen, at samarbejdet mellem kommuner og regioner grundlæggende fungerer og er blevet væsentligt bedre, men at der også nogle steder er udfordringer ift. at sikre et tæt og forpligtende samarbejde. Kommunerne oplever i den sammenhæng den kommunale medfinansiering som en styrke og berettigelse i samarbejdet med regionerne.

I forbindelse med evalueringen er der foretaget interviews i 15 kommuner. På baggrund af bl.a. disse interviews er der fremlaget et bruttokatalog for mulige tilpasninger i ordningen.

I bruttokataloget er der to hovedelementer:

  • Differentieret medfinansiering
  • Neutralisering af incitamentsvirkningerne ind i regionerne

Cheføkonom i KL Morten Mandøe siger:

”Differentiering af medfinansiering har været drøftet flere gange, og det er derfor positivt, at vi nu er kommet et spadestik dybere ift. at afdække mulighederne for differentiering. Der er nu skabt et grundlag for at arbejde videre med en konkretisering af modellerne, hvor incitamenterne bliver stærkere. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der ikke bliver skabt nye uhensigtsmæssige incitamenter, og at vi sikrer, at der også fortsat er incitamenter til den brede borgerrettede forebyggelse.”

Morten Mandøe hæfter sig desuden ved, at det i rapporten konstateres, at der er store forskelle på tværs af kommuner og regioner i den måde, der samarbejdes på, og på de informationer og analyser, der stilles til rådighed for kommunerne.

”KL hilser det derfor velkomment, at evalueringen lægger op til et styrket samarbejde mellem Danske Regioner og KL om at formidle de gode fælles erfaringer på området med fx at håndtere data, som kan medvirke til at understøtte en effektiv kommunal pleje og samtidig styrke dialogen mellem kommuner og regioner bl.a. om ledelsesinformation vedr. økonomiske konsekvenser," siger Morten Mandøe og fortsætter:

"Den kommunale medfinansiering udgør en stor udgiftspost i alle kommuners budgetter, og det er derfor helt afgørende, at man har adgang til en ledelsesinformation, hvor man kan se hvad man betaler for. Det samarbejde ser vi frem til og indgår naturligvis også gerne i et udviklingsarbejde.”

Læs hele evalueringen her.

Annonce

Annonce

Annonce