Indhold

20.09.12 05:50

Borgere med komplekse hjerneskader skal sikres tilbud af høj kvalitet

Borgere med komplekse hjerneskader skal sikres tilbud af høj kvalitet

Foto: KL

I dag offentliggør KL et nyt udspil på hjerneskadeområdet. Sikring af specialviden, ensartet behandling i alle kommuner samt nærhed og helhed er kodeordene.

Alle kommuner skal sikre, at borgerne med komplekse hjerneskader har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering.

Sådan lyder en af de væsentligste anbefalinger i KL’s udspil til hjerneskadeområdet, som offentliggøres i dag.

Læs udspillet i bilaget her på siden.

”Vi skal sørge for, at borgerne får en god rehabilitering og sikre, at de specialiserede vidensmiljøer fastholdes. Den meget specialiserede rehabiliteringsindsats skal udføres i samarbejde med specialister, som de færreste kommuner selv råder over. Vi har derfor en opgave foran os med at udvikle tilbuddene, så vi effektivt kobler kommunens kompetencer og brede viden sammen med centrenes specialister,” siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

KL stiller dog krav til centrene, hvis området skal udvikles og borgerne have rehabilitering af bedste kvalitet.

”Vi skal have nogle få stærke vidensmiljøer, som både kan bistå kommunerne i rehabiliteringsarbejdet og understøtte den daglige udvikling og forskning. Det betyder måske færre, men bedre tilbud, som skal arbejde tættere sammen med kommunerne og i højere grad understøtte dem med udredning, faglig udvikling og dokumentation,” siger Anny Winther.

KL foreslår, at:

  • Alle kommuner skal sikre, at borgerne har adgang til specialiseret hjerneskaderehabilitering, enten i egne tilbud, i tværkommunale tilbud eller ved samarbejde med specialiserede tilbud
  • Der skal skabes økonomisk bæredygtighed for de mest specialiserede tilbud
  • KL anbefaler en konsolidering blandt de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet, som resulterer i få, særligt stærke vidensmiljøer, som både kan bistå kommunerne i rehabiliteringsarbejdet og understøtter den faglige udvikling og forskning
  • Alle kommuner skal have en organisering, som understøtter en koordineret rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder, fx via en hjerneskadekoordinator
  • Der skal udvikles nationale standarder for tværfaglige og monofaglige kompetencer i den specialiserede rehabiliteringsindsats
  • Alle kommuner skal inden for én uge have kontaktet borgeren og givet borgeren en plan for genoptræningsforløbet
  • Alle kommuner skal med afsæt i Voksenudredningsmetoden sikre ensartethed og sammenhæng mellem udrednings- og rehabiliteringsindsatsen. Voksenudredningsmetoden skal suppleres med hjerneskadespecifikke redskaber
  • Alle kommuner skal have de samme klare og tilgængelige visitationsretningslinjer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade
  • KL anbefaler, at VISO og ViHS’s nationale overblik og viden bruges mere aktivt i udviklingen af hjerneskadeområdet
  • Alle kommuner skal dokumentere deres indsatser på hjerneskadeområdet

”Vi anerkender fuldt ud, at der er borgere, der kan have behov for et ophold på en specialiseret institution. Men rehabiliteringen skal ske så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Vi ved, at det er det, der gør en forskel. Vi skal væk fra standardtilbud langt væk fra borgerens normale omgivelser og i stedet træne dem i de omgivelser, de også senere skal have en hverdag i. Det er så vidt muligt ikke borgeren, som skal tage den lange vej til tilbuddet, men specialistkompetencerne som skal ud og arbejde sammen med kommunens personale,” siger Anny Winther og fortsætter:

”Vi ser, at borgere bliver udkørte af de lange afstande til et hjerneskadecenter og opgiver undervejs. Vi ser, at der er evidens for, at rehabilitering i borgerens eget nærmiljø giver den største effekt. Derudover ser vi, at specialisternes kompetencer kommer bedre i spil, når specialisterne arbejder ude i kommunerne. Dermed gavner de flere. Vi skal derfor arbejde for at udvikle et samspil mellem kommunerne og specialister, som understøtter dette.”

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce