Indhold

18.02.15 10:00

Aldrig har så mange borgere fået genoptræning

Aldrig har så mange borgere fået genoptræning

Siden 2007 er antallet af genoptræningsplaner således steget med hele 85 pct. Alene i 2013 steg antallet med ni pct. fra året før. Foto: Colourbox.com

Siden kommunalreformen i 2007 er antallet af genoptræningsplaner steget med hele 84 pct. Den kraftige vækst er meget positiv for borgernes muligheder for at komme sig hurtigt, lyder det fra KL.

Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne opgaven med genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Siden har området været kendetegnet ved en markant vækst.

Siden 2007 er antallet af genoptræningsplaner således steget med hele 85 pct. Alene i 2013 steg antallet med ni pct. fra året før. Væksten skyldes især en stigning i genoptræning i kommunerne.

”Aldrig har så mange patienter fået genoptræning, efter de er blevet udskrevet fra sygehuset. Den kraftige vækst er meget positiv for borgernes mulighed for at komme sig hurtigt,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Udviklingen afspejler sig også i personaletallet. Fra 2007 til 2013 er antallet af sundhedsfaglige medarbejdere således steget med 29 pct. For ergo- og fysioterapeuter, som hovedsagligt arbejder med genoptræning, ses en stigning på hele 43 pct.

”At det især er den kommunale genoptræning, der er i vækst, skyldes, at vi i kommunerne har oprustet gevaldigt på dette område og har udviklet nogle mere avancerede tilbud, der kan klare flere komplicerede genoptræningsopgaver. Flere kommuner har fx etableret tværkommunale samarbejder, som i den grad løfter opgaven,” siger Thomas Adelskov og henviser bl.a. til Albertslund, Glostrup og Brøndby kommuner, som er gået sammen om at løfte opgaven med genoptræning.

Der er i kommunerne løbende fokus på at udvikle området. Fx er Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal kommuner gået sammen om et forskningsprojekt, der kan bidrage til en nytænkning af genoptræningsindsatsen med inddragelse af bl.a. telemedicin.

Mere sundhed for pengene

Fra 2007 til 2013 er udgifterne til genoptræning i kommunerne steget med 615 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 45 pct. Væksten ser imidlertid ud til at være stagneret en anelse mellem 2012 og 2013, hvor udgifterne steg med godt 1,3 pct. mod 9,7 pct. året før.

”Når udgifterne til området ikke stiger i samme takt som aktiviteten, er det et udtryk for, at kommunerne er blevet bedre til at levere mere sundhed for pengene,” siger Thomas Adelskov.

genoptræning

Annonce

Annonce

Annonce