Indhold

13.10.16 13:03

Aldersbestemt betaling for sygehusforbrug skaber bedre sammenhæng

Aldersbestemt betaling for sygehusforbrug skaber bedre sammenhæng

”Kommunerne har størst kontakt med småbørnene og de ældre borgere – dels gennem sundhedsplejen, dels ældreplejen. Derfor giver det rigtig god mening, at vi skal betale mest på de områder," siger Thomas Adelskov. Foto: Colourbox.com

At kommunerne med en ny medfinansieringsordning skal betale mere for de ældste og de mindste, skaber en bedre sammenhæng mellem kommunernes muligheder for at hjælpe borgerne og betalingen.

”Den aldersbestemte medfinansiering understøtter den udvikling, der kører på fuld drøn i kommunerne, hvor vi bl.a. med tidlig opsporing i ældreplejen er med til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehusene af ældre med fx dehydrering, der har bedst af at være i eget hjem. Dermed bliver der skabt en større sammenhæng mellem betaling og kommunernes mulighed for at påvirke borgerens forbrug af regionale sundhedsydelser”.

Det siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg efter, at KL har sendt et høringssvar et lovforslag om ændring af regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsprojekter mv.).

Her lægger regeringen op til, at kommunerne skal betale mest for de +80-årige og næstmest for de 65-79-årige og de 0-2-årige, mens det laveste niveau for betaling bliver ift. den brede midtergruppe på de 3-64-årige.

”Kommunerne har størst kontakt med småbørnene og de ældre borgere – dels gennem sundhedsplejen, dels ældreplejen. Derfor giver det rigtig god mening, at vi skal betale mest dér, hvor vi rent faktisk også har mulighed for at sætte mest ind over for borgerne,” fortsætter Thomas Adelskov.

Ikke lighedstegn med besparelser

Regeringens forslag er blevet mødt af kritik fra flere faglige organisationer, som frygter, at den aldersbestemte betaling vil føre til besparelser på ældreområdet. Men den bekymring er unødvendig, mener Thomas Adelskov:

”Regeringen lægger op til – hvilket vi med glæde noterer os – at den nye medfinansieringsordning først træder i kraft i 2018. Dermed kan de relevante kriterier i den nuværende udligningsordning nå at blive opdateret, så kommuner med mange småbørn og ældre får en højere kompensation. På den måde kommer omlægningen ikke til at fortrænge andre udgifter.”

En tidsel bliver fjernet

Med forslaget om en ny model for medfinansiering lægges der desuden op til, at kommunerne fremover ikke skal betale, når en patient under en indlæggelse bliver overflyttet fra et sygehus til et andet inden for samme region. Det har KL i mange år kæmpet for at få fjernet.

”Kommunerne jo hverken kan eller skal forebygge overflytninger mellem sygehusene -  så det er godt, at denne tidsel endelig bliver fjernet,” siger Thomas Adelskov. 

Læs KL's høringssvar her

Annonce

Annonce

Annonce