Indhold

30.03.17 10:37

Aftale om implementering af faste læger på botilbud

KL, PLO, staten, og Danske Regioner har indgået en aftale, som skal sikre en implementering af faste læger på botilbud i lighed med faste læger på plejecentre. Aftalen omfatter kun længerevarende botilbud.

Aftalen er en allonge til aftalen om faste læger tilknyttet plejecentre og følger de samme aftalemæssige vilkår. Der er afsat 17 mio. kr. i perioden 2017-2020 til ordningen, jf. handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud.

Formålet er, at beboerne får mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne. Beboernes behandling af den faste læge, vil ske inden for rammerne af sygesikringen. Det er frivilligt for beboerne at vælge den fast tilknyttede læge, eller vælge at beholde deres hidtidige praktiserende læge.

De 17 millioner afsættes til at honorere de fast tilknyttede læger i forhold til, at de yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet i en indkøringsfase. Rådgivningen kan fx være i forhold til medicinhåndtering samt evaluering af ordningen. Midlerne er således øremærket en generel faglig sparring og supervision og dækker dermed ikke lægens kliniske behandling af den enkelte beboer, der fortsat finansieres af sygesikringen. Dertil kommer, at der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af ordningen.

Aftalen er en delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020. I Handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud er der samlet set afsat 400,8 mio. kr. til at udmønte en række konkrete initiativer, herunder tilknytning af praktiserende læger til botilbud efter servicelovens §108.

For yderligere oplysninger henvises der til aftalen.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce