Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

14.11.06 12:28

Ændret den 31.05.09

Utilsigtede hændelser i kommunerne

Sygehusene har siden 2003 haft pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen. Læs her KL's overvejelser om utilsigtede hændelser i kommunerne.

Sygehusene har siden 2003 haft pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen. Ved vedtagelsen af ordningen i 2003 blev det ikke fundet hensigtsmæssigt allerede fra systemets etablering at medtage primærsektoren.

Se også

Denne rapporteringspligt er hjemlet i ”bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet”. Udstedelseshjemmelen findes i ”lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet”. Patientsikkerhedsloven er med virkning fra den 1. januar 2007 blevet en del af sundhedsloven.

Rambøll Management for Indenrigs- og Sundhedsministeriet evalueret ordningen i 2006, og evalueringen viser bl.a., at der er bred opbakning til en udvidelse af ordningen til primær sektor.

Det forventes derfor, at kommunerne – på lige fod med sygehusene - på sigt skal rapportere utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen.

KL mener

•        KL er som udgangspunkt tilhænger af tiltag, der kan afdække forbedringsmuligheder i den primære sektor.

•        Det er uomtvisteligt, at der sker utilsigtede hændelser i både sekundær og primær sektor, og det er derfor fornuftigt, at kommunerne bliver omfattet af reglerne om rapportering af utilsigtede hændelser.

Se også

•        KL er også af den opfattelse, at der – især lokalt i kommunerne - skal sættes fokus på det fremadrettede, så kommunerne arbejder frem mod færre fejl og større grad af læring i forhold til omfang og art af utilsigtede hændelser med udgangspunkt i Dansk Selskab for Patientsikkerheds anbefalinger.

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes