Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

06.09.12 14:25

Stafetten: Teknologi giver inklusion i Aalborg

Stafetten: Teknologi giver inklusion i Aalborg
I disse uger præsenterer vi på KL.dk 10 kommunale eksempler på, hvordan kommunerne driver og udvikler det specialiserede socialområde. I dag besøger vi Aalborg Kommune.

Det højt specialiserede tilbud, Fagcenter for autisme og ADHD i Aalborg Kommune arbejder med inklusion og velfærdsteknologi for at gøre borgere med autisme bedre i stand til at klare sig i samfundet.

Fagcenter for autisme og ADHD i Aalborg Kommune er et tilbud til autister i alle aldersgrupper. Centret tilbyder desuden bostøtte til borgere over 18 år med ADHD og lignende diagnoser. Derudover har centeret 12 lejligheder, som er etableret som et alternativ til enkeltmandsforanstaltninger.

Centeret er et højtspecialiseret tilbud, der arbejder ud fra principperne i TEACCH, som er en særlig pædagogik på autismeområdet. Derudover bruger man en neuro-pædagogisk tankegang, hvor det er afgørende at skabe overblik, struktur samt forudsigelighed.

Bred tilbudsvifte
Tilbudsviften er bred og spænder lige fra børnehave og STU (en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med handicap) til bo- og dagtilbud. Det betyder, at borgeren kan tage sine kommunikationsredskaber med sig gennem hele livet, da personalet kender dem.

Centeret dækker hele spektret af autisme-forstyrrelser, men får primært visiteret borgere med komplekse problemstillinger. Centeret arbejder ud fra en inklusionsstrategi, hvor målet er at få borgeren så langt ud i samfundet som muligt. Der vil dog være borgere, som fx udviklingshæmmede med asperger, som vil have brug for en livsvarig kontakt med centeret.

Bruger QR-koder og apps
Inklusionstankegangen kommer fx til udtryk i et projekt med QR-koder og apps til unge med autisme og asperger. Ved hjælp af nogle små film på telefonen kan de fx lære, hvordan man gør sit toilet og håndvask rent, og det skal gøre det nemmere for de unge at bo alene og klare dagligdags gøremål uden instrukser fra en pædagog. Alt sammen med det for øje at gøre den enkelte mere selvhjulpen og uafhængig.

Centeret har desuden stor efterspørgsel på sine VISO-ydelser, der er udredning og vejledning af borgere og medarbejdere i de mere komplekse sager.

Se også

Aabenraa, Slagelse og Vordingborg Kommune driver lignende autismecentre, hvor centerstrukturen også sikrer fleksible og varierende faglige miljøer.

Læs med på tirsdag, når vi besøger akuttilbuddet Sukkertoppen i Vejle og møder Claus, der er manidepressiv og tidligere alkoholiker.

Tidligere indlæg i stafetten:
Vi samler de 10 gode eksempler her

Læs også artiklen om Holstebro Kommunes mobile team for borgere, hvis adfærd er så vanskelig, at de knap nok kan bo i botilbud.

Læs også artiklen om Aalborg Kommune, der overvejer at oprette et tilbud til udviklingshæmmede med misbrug.

Læs også artiklen om Herning Kommunes bofællesskab til folk med Huntingtons Chorea, som er ét af kun tre i landet. Ud over eget tilbud, underviser bofællesskabet også personale fra andre kommuner og deler viden gennem VISO.

Se også

Læs også artiklen om kommunikationscentret i Hillerød Kommune, der har formået at øge produktiviteten med en tredjedel samtidig med, at der er stor tilfredshed og meget få klager. 
 
Læs også artiklen om Odense, Fredericia og Aarhus kommuner, der sikrer at borgere med dobbeltdiagnoser kan få den nødvendige hjælp et enkelt sted.

Læs også artiklen om, hvordan flere kommuner i Region Sjælland samarbejder om hjælpen til hjerneskadede borgere.

Læs også artiklen om Lemvig Kommunes skræddersyede løsninger til borgere med demens og hjerneskader.

Læs også artiklen om Faaborg-Midtfyn Kommunes botilbud Solskrænten, som håndterer komplekse problemstillinger på hjerneskadeområdet.

Yderligere materiale

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes