Indhold

08.09.17 09:09

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

Et nationalt partnerskab skal frem til 2020 arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

Et nationalt partnerskab skal frem over arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme og tager de svære snakke med borgerne og hinanden, lyder det fra KL.

KL har sammen med 21 andre organisationer indgået et nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord. Med partnerskabet forpligter organisationerne sig til at samarbejde om at mindske antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

"Hvert år dør omkring 600 mennesker af selvmord i Danmark, og mellem 6.000-12.000 forsøger at tage deres eget liv. Dertil kommer de mange pårørende, der rammes ufatteligt hårdt af deres nærmestes selvmord eller selvmordsforsøg. Alle mennesker der er truet af eller forsøger selvmord såvel som deres pårørende bør tilbydes den bedst mulige hjælp. Vi er derfor glade for at indgå i det nationale partnerskab for selvmordsforebyggelse," Thomas Adelskov, formand KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Vi skal tage de svære snakke

KL vil sammen med de øvrige organisationer bag partnerskabet arbejde for at sprede og bruge den viden, der allerede eksisterer om de grupper, der er i særlig risiko for selvmord. Desuden skal alle parter arbejde sammen for at sikre, at ingen borgere risikerer at blive overset.

"Mange kommuner arbejder allerede på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg ved at rådgive og ved at opspore de mennesker, der er i risiko for selvmord. Samtidig er det et vanskeligt område, der er forbundet med mange tabuer og svære samtaler. Ved at indgå i partnerskabet ønsker KL at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi er opmærksomme og tager de svære snakke med borgerne og med hinanden – også om det, der er rigtig svært," siger Thomas Adelskov.

Fakta

Partnerskabet bliver formelt tiltrådt fredag d. 8. september 2017 i forbindelse med den internationale verdensdag for selvmordsforebyggelse d. 10. september.

Med satspuljeaftalen for 2017-2020 bliver der årligt afsat 1 million kroner til et nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, som blandt andet skal reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser. Partnerskabet råder heraf over 800.000 kroner årligt, der skal bruges til at fremme aktiviteter, der kan forebygge selvmord og selvmordsforsøg.

 

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce