Indhold

14.05.13 09:05

Psykisk sårbare har brug for kvalitet og sammenhæng i kommunen

Psykisk sårbare har brug for kvalitet og sammenhæng i kommunen

Formand for Det Sociale Netværk Poul Nyrup Rasmussen debatterer fremtidens socialpolitik. Følg stafetten her på KL.dk. Foto: Det Sociale Netværk

På Kommunalpolitisk Topmøde præsenterede KL et debatoplæg om fremtidens socialpolitik. Her på KL.dk vil en række aktører debattere området. Denne uges indlæg er fra Poul Nyrup Rasmussen, formand for Det Sociale Netværk.

Af Poul Nyrup Rasmussen, formand for Foreningen Det Sociale Netværk

En af mine gode venner og samarbejdspartnere er redaktør af et tidsskrift skrevet af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Outsideren hedder det, og det er i øvrigt et fantastisk blad. For nylig fortalte han, at det var drøjt at drive bladet for tiden. Jeg spurgte hvorfor? Mange af skribenterne er indlagt, de har ikke længere nogen væresteder at gå hen til om dagen, lød det forstemmende svar. Ensomhed er psykisk sårbares værste fjende.

Siden kommunalreformen og den økonomiske krise er mange kommuner kommet under økonomisk pres – det har også betydet omfattende ændringer i tilbuddene på det socialpsykiatriske område. Tilbud er lukket ned, personaleressourcer, åbningstider og aktiviteter beskåret.  Ensomhed og isolation betyder med sikkerhed flere genindlæggelser, og så kører den negative cirkel.

Heldigvis ser vi også, at i andre kommuner har man fundet nye veje, kombinerede væresteds-, bo- og aktivitetstilbud, langt større inddragelse af frivillige og pårørende, placering af være- og aktivitetssteder i fælles miljøer for andre ungeaktiviteter osv. Fountain House er et godt eksempel på, hvordan man kan klæde unge psykisk sårbare på til at følge deres uddannelse, og her er det ikke diagnosen, men netop drømmen om en uddannelse, der samler medlemmerne i huset. Jeg er overbevist om, at det er fremtiden for vore væresteder – at de bliver langt mere centreret omkring faglighed, fremtid, drømme og lyst frem for diagnoser – og hvad du ikke kan.

Der er fundamentalt brug for sammenhæng og kvalitet i regioners og kommuners indsats for psykisk sårbare. Regeringens Psykiatriudvalg har gennemført en større undersøgelse af kommunalreformens virkninger for psykiatriområdet. Vi ved herfra, at kommunalreformen har skabt en række nye problemer i omsorgen for psykisk sårbare – primært mangel på sammenhæng, spild af ressourcer pga. manglende koordinering, forskellige værdier i ”siloerne”, mangler i indsatsen, ventetider osv.

Hvad kan vi gøre? Listen er lang, men her er nogle af de mest åbenbare tiltag, vi kan iværksætte:

  1. Vi må bygge en ny og stærkere bro mellem kommuner og regioner. Sikre sammenhæng og koordination
  2. Værdierne må være fælles, og udgangspunktet ligeså: En recovery baseret rehabilitering, som sætter selvbestemmelse og direkte involvering af den enkelte højt. Kun herigennem oplever psykisk sårbare et sammenhængende og meningsfuldt forløb
  3. Civilsamfundet, frivillige og pårørende er en del af løsningen – en del af den samlede indsats for psykisk sårbare
  4. Én indgang for psykisk sårbare i kommunen, tværfaglige teams med et og ikke flere udredningsforløb. Ikke mindst for børn og unge (Sverige har vist vejen)
  5. Der er et hav af forskellige ordninger med kontakt- og støttepersoner rundt om i kommunerne. Der er brug for en samling og forenkling – med langt mere fokus på den enkelte person og recovery. En fælles gruppe af mentorer med fokus på arbejdsmarkedet bør oprettes
  6. Virksomhederne bør motiveres til et større ansvar. Sociale kvoter i kommunale udbud bør overvejes
  7. Samarbejde regioner og kommuner imellem bør forstærkes gennem egentlige forløbsprogrammer for de store grupper af psykisk sårbare
  8. Vi har brug for et helt nyt mere præcist aftalesystem mellem kommuner og regioner.
  9. Kommunerne bør alle involvere sig aktivt i kampagnen for afstigmatisering, ”Én af os” – som en ung skrev: ”Det er ikke let at være ulykkelig i verdens lykkeligste land”.

Meget mere kan gøres – vi håber, 2013 bliver året for psykisk sårbare.

Jeg vil gerne give stafetten videre til henholdsvis Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, og jeg vil gerne stille følgende spørgsmål:

Først til Anny Winther: Synes du, at ovennævnte punkter kan implementeres i kommunerne – i samarbejde med regionerne? Kan vi gøre det med en klar forpligtende tidsplan for øje?

Og til Jane Findahl: Kan vi bruge de ovenfor nævnte punkter til også at sikre de helheder og sammenhænge, som er så nødvendige for vores psykisk sårbare børn og unge, bl.a. i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne?

Stafet om fremtidens socialpolitik

KL.dk bringer i disse uger en stafet om fremtidens socialpolitik.

Næste indlæg er det sidste i stafetten og leveres af Anny Winther, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg og Jane Findahl, formand for KL's Kultur- og Fritidsudvalg. Læs det på KL.dk i slutningen af ugen.

Tidligere indlæg i stafetten finder du her:

Erik Nielsen, KL's formand: 'Investér før det sker' - sådan skaber vi fællesskab om fremtidens socialpolitik

Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet: Frivillige er en del af løsningen

Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer: Tillid og autonomi til borgerne!

Karen Hækkerup, social- og integrationsminister: Fælles indsats for et bedre liv

Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte: Gnisten i én selv skal tændes igen

Majbrit Berlau, formand for Danske Socialrådgiverforening: Mennesket skal komme før systemet

Per Larsen, formand for Børnerådet: Rettidig omsorg – når hjælpen kommer i tide

Lisbeth Jensen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF): Husk nu at lytte til os!

Læs KL's debatoplæg om fremtidens socialpolitik 'Investér før det sker" her

Annonce

Annonce

Annonce