Indhold

01.02.17 14:08

Nye nøgletal på udsatte børne- og ungeområdet

KL’s nye nøgletalspublikation på børne- og ungeområdet giver et indblik i, hvordan det går med kommunernes forebyggende og anbringende foranstaltninger, udsatte børn og unges skolegang og sundhed.

I forbindelse med KL’s Børn & Unge Topmøde den 2. og 3. februar 2017 offentliggør KL en publikation med nøgletal om udsatte børn og unge – ”De udsatte børn – Nøgletal 2017”. Det er andet år, at KL udgiver en nøgletalspublikation med fokus på området for udsatte børn og unge.

”De udsatte børn – Nøgletal 2017” indeholder 3 temaer. Et tema om kommunernes forebyggende og anbringende foranstaltninger, et tema om udsatte børn og unges skolegang og et nyt tema om udsatte børn og unges sundhed.

Nøgletalspublikationen kommer som opfølgning på KL’s udspil ”De udsatte børn – Fremtiden er deres” fra 2015. Under hvert tema i publikationen er udvalgt en række nøgletal, der dækker de områder, som udspillet også dækker, og som spiller en rolle i den daglige drift af det udsatte børne- og ungeområde. Nøgletalspublikationen indeholder endvidere kommunetabeller bagest i publikationen.

Udviklingen er på vej
Selvom nøgletallene viser, at de udsatte børn og unge klarer sig væsentligt ringere end de øvrige børn og unge, både hvad angår deres skolegang og helbred, så er der en række lyspunkter.

Fx er andelen af udsatte børn og unge, der tager folkeskolens afgangsprøve, stigende, og det samme er deres karaktergennemsnit ved prøven. Samtidig er andelen af overvægtige ved indskolingen faldende både blandt udsatte og andre børn, samtidig med at tandsundheden er blevet forbedret for alle.

Nogle af de vigtigste tendenser denne nøgletalspublikation viser, er at:

  • Der anbringes stadigt færre børn og unge i Danmark, og flere af anbringelserne sker i plejefamilier. Samtidig er længden af anbringelserne steget.
  • Familierettede forebyggende foranstaltninger udgør en større andel af de forebyggende foranstaltninger blandt 0-6 årige end blandt de ældre børn og unge. De ældre børn og unge modtager i højere grad individrettede forebyggende foranstaltninger.
  • Udsatte elever har et højere skolefravær sammenlignet med ikke udsatte elever.
  • Udsatte elever trives generelt godt i skolen, dog har de samlet set dårligere trivsel end de ikke udsatte elever. Den tydeligste forskel viser sig i forhold til de udsatte elevers faglige trivsel.
  • Resultaterne af de udsatte 9.klasses elevers afgangsprøve ligger i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrende.
  • Tre ud af fire ikke udsatte elever har gennemført en ungdomsuddannelse inden for seks år, efter de har afsluttet 9. klasse. Blandt udsatte elever er det en ud af fem elever.
  • Udsatte børn og unge er i større grad diagnosticeret med enten ADHD eller autisme sammenlignet med ikke udsatte.
  • Der ses en større grad af overvægt blandt udsatte børn og unge sammenlignet med andre børn, især i udskolingen
  • Generelt har danske børn og unge en god tandsundhed – også på tværs af udsatte og ikke udsatte børn og unge. I teenageårene sker et skred i udviklingen, hvor mere end halvdelen af de udsatte 15 årige børn og unge har caries i det permanente tandsæt.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce