Indhold

20.10.15 15:00

Førerhunde

Kommunen har ansvaret for at yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En førerhund kan være et hjælpemiddel for personer med et synshandicap. Her på siden kan du læse om reglerne for bevilling af førerhunde.

Lovgrundlaget for bevilling af en førerhund er servicelovens § 112. Det vil sige, at hunden bevilges som et hjælpemiddel, og at kriterierne for bevilling er de samme som for øvrige hjælpemidler. Borgeren kan frit vælge mellem forskellige leverandører af førerhunde, jf. servicelovens § 112, stk. 3.

Bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (nr. 1432 af 23/12/2012) giver desuden hjemmel til, at der opkræves et årligt beløb til dækning af løbende nødvendige udgifter til hunden, jf. § 4, stk. 7.

Se også

Dansk Blindesamfund (DBS) og KL har tidligere haft en aftale om administration af førerhundeordningen. DBS og KL har i efteråret 2015 aftalt at ophæve aftalen med virkning fra 1. januar 2016.

KL’s begrundelse for at ønske at ophæve aftalen er, at det er uhensigtsmæssigt, at KL har en aftale med en af leverandørerne af førerhunde. 

Annonce

Annonce

Annonce