Indhold

08.06.15 09:51

”Ledernetværk styrker myndighedsarbejdet og løfter socialområdet”

”Ledernetværk styrker myndighedsarbejdet og løfter socialområdet”

Til september starter KL et nyt ledernetværk på voksensocialområdet, som skal styrke og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Et nyt ledernetværk på voksensocialområdet skal styrke og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen. Men hvad får man ud af at deltage på KL’s ledernetværk? KL.dk har talt med en af deltagerne på ledernetværket på området for udsatte børn og unge.

Værdifuld sparring, inspiration til styrkelse af egen praksis og gensidig forpligtelse.

Sådan lyder kodeordene, hvis man spørger en af deltagerne i Socialministeriets ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området for udsatte børn og unge om, hvad de får ud af at deltage i netværket. Det drives af KL og løber fra 2014-2017.

Netværket har allerede givet så gode resultater, at KL til september starter et nyt ledernetværk på voksensocialområdet. Fokus er på at styrke og udvikle kvaliteten i myndighedsarbejdet gennem erfaringsudveksling og resultatorienteret sparring på tværs af kommunerne.

Konkret betyder det, at lederne på møderne skal drøfte og diskutere temaer fra deres daglige arbejde. Det kan eksempelvis være temaer om, hvordan man som leder sikrer mere tværfagligt samarbejde på tværs af sektorerne, eller hvordan man som leder udvikler et ledelsestilsyn, der af medarbejderne opleves som læring og udvikling frem for kun kontrol og fejlfinding.

Et fælles ansvar

Michael Vinther Hansen, der er souschef i Lolland Kommune, har deltaget i ledernetværket på udsatte børn og ungeområdet. Ifølge ham er udbyttet ved at sparre med andre ledere stort.

”Netværket handler både om vidensdeling og om gensidig forpligtelse. Uanset hvilken kommune vi sidder i, så har vi et fælles ansvar for området. Arbejdet på og mellem netværksmøderne er i høj grad med til at styrke løsningerne på de udfordringer, vi selv står med i min kommune. For mig at se er det den meget konkrete og resultatorienterede dialog på møderne og hjemmearbejdet mellem møderne det, der adskiller netværket fra lignende fora, temadage mv.,” siger Michael Vinther Hansen til KL.dk.

Vores beslutninger kvalificeres

Det første tema, der er sat fokus på i ledernetværket på børn og ungeområdet, er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen for at give udsatte børn og unge de bedst mulige betingelser for et godt liv. Det er ambitionen, at arbejdet i ledernetværket ikke kun rummer videndeling og erfaringsudveksling, men at ledernetværket reelt er med til at skabe en forandring i den enkelte kommune.

”Netværket er i høj grad med til at sætte en dagsorden og markere et fokus for området. Det handler om at skabe en fælles fortælling og om at fastholde hinanden i forhold til de forandringer, der skal gennemføres. Netværket har været med til at kvalificere vores egne beslutninger, og det har givet et værdifuldt rum for sparring på tværs af kommunerne,” siger Michael Vinther Hansen.

Han peger på, at den faglige sparring og oplevelsen af fællesskab har styrket hans lederskab.

”Netværket har givet mig inspiration til nye måder at tænke på og har i praksis givet anledning til både refleksioner og forandringer i egen organisation,” siger Michael Vinther Hansen.

Læs mere om Socialministeriets ledernetværk for de kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde her.

Læs mere om KL’s nye ledernetværk på voksensocialområdet her.

Annonce

Annonce

Annonce