Indhold

06.04.10 13:30

Modeller til BTP- og prisberegning

Hjælp til beregning af den kommunale leverandørs brugertidsprocent, BTP-modellen.

Det var tidligere et krav, at priskalkulation på ydelser omfattet af det frie valg skulle foretages på baggrund af faktisk leverede tid. Den faktisk leverede tid kan enten opgøres ved en direkte registrering af den faktisk leverede tid eller ved hjælp af KL og Socialministeriets fælles anbefaling til beregning af den kommunale leverandørs brugertidsprocent, BTP-modellen. 

På denne side kan du stadig finde KL og Socialministeriets anbefaling til beregning af den kommunale brugertidsprocent og andet relevant materiale. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at den vedlagte timeprismodel ikke er opdateret med de seneste skøn for pris- og lønudviklingen.

Annonce

Annonce

Annonce