Indhold

05.03.18 10:28

KL's konference om Børn & Unge med psykiske vanskeligheder 20. marts 2018

KL sætter på dette års konference spot på Børn & Unge med psykiske vanskeligheder. Konferencen afholdes denne gang tirsdag den 20. marts på Nyborg Strand. Over 500 politikere, embedsmænd og udstillere fra både kommuner, organisationer og private virksomheder har allerede tilmeldt sig. Du kan nå det endnu, vi har stadig åbent for tilmeldinger lidt endnu (efter "først-til-mølle"-princippet).

Tid og sted
Tirsdag den 20. marts på Nyborg Strand

Tilmelding og program
Du kan læse mere, se deltagerliste og program, samt foretage en elektronisk tilmelding via siden: http://tilmeld.kl.dk/UdsatteBU2018

Vi oplever at Antallet af børn og unge med psykiske vanskeligheder stiger år for år. Diagnoser som angst, depression, spiseforstyrrelser og ADHD er en del af hverdagen hos mange børn, unge og familier. Det stiller krav til de indsatser og det samspil, der er nødvendigt med familien og de kommunale institutioner som dagtilbud, skoler, fritidstilbud og sociale tilbud, men også med psykiatrien og den almen praktiserende læge.

Konferencen sætter derfor spot på, hvordan vi kan ruste børn og unge med psykiske vanskeligheder til livet, på hvordan der kan arbejdes med angst i kommunerne, og børn der er født af forældre med psykiske vanskeligheder. På konferencen vil du blandt andet få oplæg af professor Carsten Obel fra Institut for Folkesundhed, af professor Barbara Hoff Esbjørn fra Center for angst på institut for psykologi, af forskningslektor, PHD Anne A.E. Thorup om børn der er født af forældre med psykisk sygdom. Ungdomspsykiater Søren Hertz sætter fokus på at børn og unge ikke er problemet. De viser problemet. Og som afslutning på dagen kan du møde forfatteren Leonora Christina Skov, der netop er aktuel med sin bog "Den der lever stille" – om at vokse op med en psykisk syg mor.

Der er hele 5 sessioner at vælge imellem. Her sættes fokus på viden og gode eksempler fra kommunerne, herunder forskellige samarbejder, der leder til bedre indsats.

KL byder derfor alle, som måtte have interesse i området velkommen til at tilmelde sig og deltage på konferencen dennne dag!

Det bliver alt i alt en dag med en masse viden herunder også viden om praksis til inspiration og refleksion i egen praksis.

Tilmelding, deltagerliste og program:  http://tilmeld.kl.dk/UdsatteBU2018

 

Annonce

Annonce

Annonce